ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

Deklaracja przystąpienia do egz. zaw. – czerwiec 2017

Rozpoczynamy przygotowania do sesji II (czerwiec- lipiec 2017).
Cześć pisemna egzaminu odbędzie się 20 czerwca, część praktyczna może mieć miejsce w przedziale od 16 czerwca – 8 lipca, dokumentacja – 26 czerwca 2017 r.

Informuję, że do 16 lutego 2017 r. można składać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Formularz można pobrać ze strony CKE, wydrukować i prawidłowo wypełniony w dwóch kopiach (jedna dla zostawienia, druga dla potwierdzenia złożenia deklaracji) dostarczyć do gabinetu 201 lub do sekretariatu uczniowskiego. Osoba odpowiedzialna: Arkadiusz Żmij.
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego – formularz

Uczniowie, którym nie powiodło się w poprzednich sesjach: IV – 2016, III – 2016 mogą także składać deklaracje ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego. Obowiązują ich te same terminy i ten sam formularz.

Przypominam, że deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego w danej kwalifikacji można złożyć tylko wtedy, gdy otrzymało się informację z CKE o negatywnym wyniku poprzedniego egzaminu w danej kwalifikacji. Oznacza to, że osoby, które przystępowały do egzaminów z kwalifikacji w sesji I w 2017 r. (styczeń-luty), nie mogą przystąpić do tych samych egzaminów w sesji II (w momencie składania deklaracji nie mają wyników), będą za to mogli przystąpić do nich w sesji I 2018 r.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com