ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

WYBORY DO PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN WYBORÓW DO

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

 1. KOMISJA WYBORCZA.

1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: p. Ewa Maduzia, p. Anna Kamyczek-Owsiak oraz 4 przedstawicieli z klasy 1C.

1.2. Pracę Komisji nadzoruje wicedyrektor szkoły p. Jolanta Kłopeć.

1.3. Do zadań Komisji należy:

 1. a) ogłoszenie wyborów do nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego
 2. b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów do władz samorządowych
 3. c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do samorządu
 4. d) przygotowanie kart wyborczych
 5. e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania
 6. f) ogłoszenie wyników głosowania
 1. KANDYDACI DO PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

2.1. Kandydatami do Prezydium Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie klas 1-3 IV Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie klas 1-4 Technikum nr 4.

2.2. Kandydat do Prezydium Samorządu Uczniowskiego powinien legitymować się dobrymi wynikami w nauce oraz wyróżniać się zdyscyplinowaniem, dużym zaangażowaniem społecznym i wysoką kulturą osobistą.

2.3. Kandydat do Prezydium Samorządu Uczniowskiego przesyła swoje zgłoszenie na adres ewamaduzia@interia.pl lub annakamyczekowsiak@gmail.com Zgłoszenie zawierać powinno imię i nazwisko, klasę, program wyborczy składający się z 5 punktów oraz wyraźne zdjęcie portretowe.

2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się przekupywania osób głosujących – dając im lizaki, cukierki (lub inne dobra materialne). Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu tego prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

2.5. Filmy z udziałem kandydatów umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły oraz wyświetlane będą na Sobieski News.

 1. PRZEBIEG GŁOSOWANIA

3.1. Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne
i bezpośrednie.

3.2. Głosowanie trwa dwa dni i przebiega w wyznaczonym terminie.

3.3. Głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich kandydatów. Należy postawić krzyżyk („X”) przy nazwisku swojego kandydata i następnie wrzucić kartę wyborczą do urny.

3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano kilku kandydatów, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.

3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA.

4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.

4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat
z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w Prezydium SU otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów (łącznie 3 osoby: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Prezydium Samorządu Uczniowskiego).

 1. TERMINARZ WYBORÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

5.1. Zarządzenie wyborów – 9 stycznia 2018 r. (wtorek)

5.2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów – 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek)

5.3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów – 16 stycznia 2018 r. (wtorek)

5.4. Czas trwania kampanii wyborczej – 17 stycznia 2018 r. (środa) do
24 stycznia 2018 r. (środa)

5.5. Dni głosowania – 25 i 26 stycznia 2018 r. (czwartek, piątek)

5.6. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów – 26 stycznia 2018 r. (piątek)

5.7. Początek kadencji nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego –
12 luty 2018 r. (poniedziałek)

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com