ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

Zostań autorem spotu naszej szkoły! Konkurs!

Jesteś kreatywny i masz pomysł na świetny spot/filmik promujący naszą szkołę?

Zorganizuj grupę znajomych i zostańcie bohaterami Swojej Szkoły!

Dla zwycięzców, oprócz splendoru i sławy 🙂 wspaniała nagroda!

Szczegóły poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

Film/Spot promujący Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

§ 1

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja szkoły. Uczniowie przygotowują film bądź spot promujący szkołę.

§ 2

Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju.

§ 3

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum oraz Technikum Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju.

2. Liczba uczniów tworzących film jest dowolna

3. W grupie mogą znajdować się wyłącznie uczniowie naszej szkoły. 

§ 4

Zadanie konkursowe

1.Uczniowie nagrywają film bądź spot promujący szkołę. Czas trwania filmu nie powinien przekraczać 5 minut. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i technice.

2. Nagranie należy przygotować w formie pliku w jednym z podanych formatów: mp4, mov,wmv, mpg. 

3. W nagraniu mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie wchodzący w skład zgłoszonego zespołu.

4. Każdy zespół zobowiązany jest wysłać swoją pracę lub link do nagranie na konkursową skrzynkę pocztową: sobieski.konkurs2017@gmail.com

§ 5

  1. Przesłanie filmu bądź spotu jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na wykorzystanie jego zdjęć i nagrań dla celów promocji konkursu i szkoły.

  2. Przebieg obrad Jury odbywa się w formie niejawnej; Organizatorzy nie udzielają żadnych informacji na temat szczegółów przebiegu obrad Jury.

  3. Decyzje Jury nieodwołalne i nie podlegają procedurom odwoławczym.

  4. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez Uczestników w związku z udziałem w konkursie.

  5. Organizator zastrzega sobie, z przyczyn technicznych lub losowych, możliwość dokonywania zmian w regulaminie.

  6. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w przypadku okoliczności uniemożliwiających jego przeprowadzenie.

§ 6

Terminy konkursowe

1. Zgłoszenie chętnych uczestników do nauczycieli: mgr Joanny Seweryn, mgr Edyty Krakowczyk do dnia 28.02.2018 roku. Zgłoszenie swojego udziału do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Nadesłanie filmów do dnia 30.03.2018 roku

3. 06.04.2018 roku nastąpi ogłoszenie wyników konkursu.

4. 09.04.2018 roku nastąpi wręczenie nagród zwycięskim zespołom.

§ 7

Nagrody

Zwycięski zespół otrzyma bon podarunkowy w kwocie 200 zł. Zwycięski film zostanie zamieszczony na stronie naszej szkoły.

Nagroda wyróżnienia dla 2go najlepszego zespołu – bon podarunkowy w kwocie 50 zł.

§ 8

Przebieg konkursu

1. Uczniowie zapoznają się z Regulaminem konkursu. Uczniowie zgłaszają Nauczycielom chęć wzięcia udziału w konkursie do dnia 28.02.2018r.

2. Prace w/w formie pliku należy wysłać na adres: sobieski.konkurs2017@gmail.com.

Każdy wysyłany plik musi zostać opisany następującymi informacjami: imię i nazwisko uczniów, klasa.

Prace wysyłamy do dnia 30.03.2018 roku.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com