Wycieczki,imprezy

4. WYKAZ WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH
W TYGODNIU OD 22 DO 26 WRZEŚNIA 2014 R
PONIEDZIAŁEK 22.09.2014R:

-na finał konkursu poezji metafizycznej wyjeżdża uczennica klasy 2a Katarzyna Łuczka, op. L. Różacka

-na film „Miasto 44” na godzinę 10.45 wychodzą uczniowie klas:
2a-op. E. Kubińska
3c-op. J. Sosna Iglikowska
3ta-op. M. Czarnota
4tf-op. A. Kamyczek Owsiak
3d-op. J. Borkowski
3tc-op. J. Grycman
2c-op. A. Karwowska Poleszak
1gr-op. M. Rolka
1a-op. A. Żmij
1mb-op. Ewa Marcinkiewicz Kluczniok                                                                 3te-op. B. Szulik

Klasy uczestniczą w projekcji filmu od lekcji 4. Uczniowie wychodzą do szatni o godzinie 10.15 pod opieką nauczyciel uczących, zaś od godz. 10.35 opuszczają szkołę i udają się do kina Centrum. Organizatorem wyjścia do kina jest pan Jacek Borkowski.

 

WTOREK 23.09.2014

-na film „Miasto 44” na godzinę 8.00 Wychodzą uczniowie klasy 3a –op. S. Duranek, uczniowie przebywaja w kinie na lekcjach: 0-1-2-3-4

-na film „Miasto 44” na godzinę 10.45 wychodzą uczniowie klas:
2td-op. W. Szczepanik
3tf-op. J. Przygodzka
2tf-op. J. Dubiel
4tc-op. H. Stelmaszczyk Stawowy
4td-op. P. Czarnuch
2b-op. A. Piwowar
3b-op. P. Krosny
4tb-op. M. Lasak
1in-op. W. Gardziejewski
3tm- op. ks. R. Bednarek
2tc-op. Z. Pałasz
1ma-op. A. Śmigielski                                                                               2tb-op. B. Halska

Klasy uczestniczą w projekcji filmu od lekcji 4. Uczniowie wychodzą do szatni o godzinie 10.15 pod opieką nauczyciel uczących, zaś od godz. 10.35 opuszczają szkołę i udają się do kina Centrum. Organizatorem wyjścia do kina jest pan Paweł Czarnuch.
ŚRODA 24.09.2014
– na lekcji 5 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie promujące Honorowe Oddawanie Krwi. Spotkanie poprowadzi pan Andrzej Kinasiewicz, zaś uczestniczą uczniowie następujących klas: 2a, 2tb, 4ta, 4tc, 3td, 3te, 2tc, 2c, klasy przebywaja na auli pod opieka nauczycieli uczących.

– na lekcji 6 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie promujące Honorowe Oddawanie Krwi. Spotkanie poprowadzi pan Andrzej Kinasiewicz, zaś uczestniczą uczniowie następujących klas: 4td, 4tm, 3c, 3tf, 2tm, 2tf klasy przebywaja na auli pod opieka nauczycieli uczących.
CZWARTEK 25 .09.2014

-Uczniowie klas maturalnych wyjeżdżają na Salon Maturzystów do Katowic. Op.: S. Duranek, A. Krok, J. Sosna Iglikowska, B. Sowińska, B. Szulik, M. Lasak, M. Lasak, H. Stelmaszczyk Stawowy, S. Płonka Duda, A. Ptaszny, E. Szatkowska, J. Przygodzka, A. Różacka, A. Karwowska Poleszak, J. Kłopeć

-na wycieczkę edukacyjną wyjeżdżają uczniowie klas: 1b, 1an, i 4tf op. A. Wereszczak, B. Surma, A. Kamyczek Owsiak, A. Zabadaj, M. Rolka, L. Gajdzik

Jolanta Kłopeć