Wycieczki,imprezy

14. WYKAZ WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH
W TYGODNIU OD 01 DO 05 GRUDNIA 2014R
PONIEDZIAŁEK 01.12.2014r

WTOREK 02.12.2014r

-na lekcjach 6-7-8 w Sali 306 odbędzie się próbna matura z języka francuskiego-poziom rozszerzony, op. E. Maduzia

ŚRODA 03.12.2014

-na dużej przerwie zapraszamy wszystkich do Sali gimnastycznej na naukę tańca belgijskiego.

CZWARTEK 04.12.2014

-z okazji Święta Barbórki na lekcji 3 zapraszamy uczniów klas górniczych: 1gr –op. M. Rolka, 2td-op. W. Szczepanik, 3td-op. A. Jelonek, 3te-op. W. Warchał i 4td-op. A. Ptaszny do auli na akademię przygotowaną przez uczniów klasy 2td pod opieką W. Szczepanik. Po akademii uczniowie klas górniczych będą uczestniczyć w Barbórkowym Turnieju Piłki Nożnej w Sali gimnastycznej (organizator A. Śmigielski i P. Krosny). Uczniowie klas górniczych przebywają w Sali gimnastycznej pod opieką tych samych nauczycieli co w auli.

-uczniowie klasy 3tb wyjeżdżają na wycieczkę edukacyjną do Starej Fabryki w Bielsku-Białej, op. L. Różacka i K. Kwaśniewska-Sobala

-na lekcjach 3-4-5 w Sali 207 odbędzie się próbna matura z języka angielskiego-poziom rozszerzony, op. J. Seweryn i M. Kordiaczyńska

-na lekcjach 6-7-8 w Sali 207 odbędzie się próbna matura z języka niemieckiego-poziom rozszerzony, op. B. Rejszel

-na lekcji 3 w Sali 210 odbywa się Olimpiada Wiedzy Teologicznej, uczestniczą uczniowie wg listy, op. ks. R. Bednarek.
PIĄTEK 05.12.2014

Szkolne Mikołajki organizuje Samorząd Uczniowski, wg harmonogramu podanego oddzielnie.

 

Jolanta Kłopeć