Wycieczki,imprezy

38. WYKAZ WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH
W TYGODNIU OD 22 do 26 CZERWCA 2015R
Klasa 3tb wraca z praktyki zawodowej
PONIEDZIAŁEK 22.06.2015

Egzamin zawodowy teoretyczny dla uczniów klas 3tf, 3te, 3td i wg listy z 3ta –odbywa się w Sali gimnastycznej w godzinach 10.00-11.00 wg harmonogramu podanego oddzielnie.

-uczniowie klasy 1b wychodzą na wycieczkę edukacyjną (j. polski –biologia), op. B. Surma i T. Żmij.
WTOREK 23.06.2015

ŚRODA 24.06.2015

-uczniowie klasy 1an wychodzą na wycieczkę edukacyjno-integracyną, op. A. Ptaszny, P. Borkowska (basen)

CZWARTEK 25.06.2015

W tym dniu zaplanowano zajęcia wg skróconego czasu:

-uczniowie klasy 2b w Sali 107 uczestniczą w próbnym egzaminie maturalnym ustnym z języka polskiego , op. A. Żmij

Zastępstwa za salę 107:

Na lekcji 2-123
Na lekcji 3-310
Na lekcji 4-123
Na lekcji 5-111
Na lekcji 6-03
Na lekcji 7-308

PIĄTEK 26.06.2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego –wg informacji podanej oddzielnie.