Wycieczki,imprezy

22. WYKAZ WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH
W TYGODNIU OD 23 DO 27 LUTEGO 2015R
PONIEDZIAŁEK 23.02.2015r

-Od lekcji 5 uczniowie wszystkich klas uczestniczą w Rekolekcjach Wielkopostnych. Na lekcji 5, ok. 11.40 uczniowie udają się pod opieką nauczycieli uczących do Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. Podczas rekolekcji w kościele opiekę nad młodzieżą sprawują księża katecheci. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach zostają w szkole pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego na Sali gimnastycznej, lub nauczycieli bibliotekarzy w bibliotece szkolnej. Po zakończeniu rekolekcji uczniowie nie wracają do szkoły.
Od lekcji 5 w rekolekcjach uczestniczą także uczniowie, którzy w tym dniu maja zajęcia w CKP (za wyjątkiem klasy 4td, która w dniach rekolekcji jest zwolniona z zajęć w CKP)

WTOREK 24.02.2015r

-na zawody w piłce koszykowej chłopców wychodzą uczniowie wg listy, op. A. Piwowar i J. Grycman

-Od lekcji 5 uczniowie wszystkich klas uczestniczą w Rekolekcjach Wielkopostnych. Na lekcji 5, ok. 11.40 uczniowie udają się pod opieką nauczycieli uczących do Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. Podczas rekolekcji w kościele opiekę nad młodzieżą sprawują księża katecheci. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach zostają w szkole pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego na Sali gimnastycznej, lub nauczycieli bibliotekarzy w bibliotece szkolnej. Po zakończeniu rekolekcji uczniowie nie wracają do szkoły.
Od lekcji 5 w rekolekcjach uczestniczą także uczniowie, którzy w tym dniu maja zajęcia w CKP (za wyjątkiem klasy 4td, która w dniach rekolekcji jest zwolniona z zajęć w CKP)
ŚRODA 25.02.2015

na lekcji 2-3 uczniowie klas: 2tf, 2tb, 2a, 1b i 1an uczestniczą w auli w wykładzie dotyczącym promocji zdrowia zorganizowanym we współpracy z naszą Absolwentką Agatą Krypczyk, uczniowie przebywają w auli pod opieką nauczycieli uczących.

-na lekcjach od 0 do 5 uczniowie klas maturalnych uczestniczą w targach edukacyjnych w Zespole Szkół nr 2. Uczniowie przebywają pod opieką wychowawców, za wyjątkiem klasy 4tm, ktorej opiekunem jest pani H. Rychel.

-Od lekcji 5 uczniowie wszystkich klas uczestniczą w Rekolekcjach Wielkopostnych. Na lekcji 5, ok. 11.40 uczniowie udają się pod opieką nauczycieli uczących do Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. Podczas rekolekcji w kościele opiekę nad młodzieżą sprawują księża katecheci. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach zostają w szkole pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego na Sali gimnastycznej, lub nauczycieli bibliotekarzy w bibliotece szkolnej. Po zakończeniu rekolekcji uczniowie nie wracają do szkoły.
Od lekcji 5 w rekolekcjach uczestniczą także uczniowie, którzy w tym dniu maja zajęcia w CKP (za wyjątkiem klasy 4td, która w dniach rekolekcji jest zwolniona z zajęć w CKP)
CZWARTEK 26.02.2015

-w auli szkolnej odbędzie się spotka tkanie z Posłem RP panem Piotrem Chmielowskim, który przedstawi wykład o konflikcie Izraelsko-Palestyńskim, oraz omówi kulisy pracy poselskiej. Spotkanie odbędzie się na lekcji 3 z udziałem klas: 4tm, 3b, 3tb, 3tc, 1in, oraz na lekcji 4 z udziałem klas: 1gr, 4tf, 3d, 2b, 2c, 1a. Klasy przebywają na auli pod opieką nauczycieli uczących, zaś organizatorem spotkania jest pani A. Kamyczek Owsiak.

-klasa 3te wyjeżdża na wycieczkę integracyjną-kulig-do Istebnej, op.: W. Warchał, A. Ptaszny, A. Seweryn.

PIĄTEK 27.02.2015

-na lekcjach: 1-2 w auli szkolnej odbywają się szkolne eliminacje konkursu wiedzy nt. bezpieczeństwa, ratownictwa i obrony cywilnej, uczestniczą uczniowie wg listy, zaś konkurs nadzorują: H. Stelmaszczyk Stawowy, A. Ptaszny i E. Kubińska.
Zastępstwo za aulę na lekcji 2-sala 212

-w Sali gimnastycznej odbywaja się miejskie zawody w piłce ręcznej Dziewcząt, org. P. Krosny.

Na godzinę 17.00 do auli szkolnej zapraszamy na

„Koncert Uczniów Sobieskiego”

zorganizowany przez Samorząd Uczniowski

pod kierunkiem pań: E. Maduzia, B. Sowińskiej i E. Marciniak.

 

Jolanta Kłopeć