Wycieczki,imprezy

26. WYKAZ WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH
W TYGODNIU OD 23 DO 27 MARCA 2015R

PONIEDZIAŁEK 23.03.2015
-uczniowie klas 1in i 1ma wyjeżdżają na wycieczkę edukacyjną (spektakl), op. L. Różacka, W. Gardziejewski, A. Krok i J. Borkowski
-uczniowie klasy 2tf wychodzą na wycieczke edukacyjną do oczyszczalni scieków, op. J. Dubiel

WTOREK 24.03.2015r

-od lekcji 6 w Sali 212 odbywa się Konkurs Biblijny, uczestniczą uczniowie wg listy, org ks. R. Bednarek

Zastępstwa za salę 212:
Na lekcji 7-107
Na lekcji 8-121

ŚRODA 25.03.2015

-w ramach Dnia Przedsiębiorczości uczniowie klas 1a, 1b, 1an uczestniczą w zajęciach w zakładach pracy, organizatorem jest H. Rychel

-w ramach Dnia Przedsiębiorczości uczniowie wg listy wyjeżdżają na wycieczkę do zakładu karnego, op. A. Klepek Drozd.

-na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” wychodzą uczniowie wg listy, op. A. Ptaszny

-na zawody rejonowe w koszykówce wychodzą uczniowie wg listy, op. A. Piwowar.
CZWARTEK 26.03.2015

-uczniowie klasy 2a wyjeżdżają na wycieczkę edukacyjną do teatru, op. K .Kwaśniewska
Sobala, A. Wereszczak, B. Surma

-na konkurs recytatorski do Żor wyjeżdżają uczniowie wg listy, op. Ks R. Bednarek

-na lekcjach 1-4 uczniowie klasy 4tf piszą sprawdzian umiejętności językowych i literackich w Sali 304. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele uczący (na l. 1 S. Duranek)
Zastępstwa za sale 304
Na lekcji 1-309
Na lekcji 2-002

PIĄTEK 27.03.2015

-w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru na lekcjach 2 i 3 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie zorganizowane przez S. Duranek i E. Marciniak. W spotkaniu uczestniczą uczniowie klas: 1a, 2a i 2c.

-na finał konkursu „O laur Wyspiańskiego wychodza uczniowie wg listy pod opieką K. Kwaśniewskiej Sobala.

– na finał Olimpiady Historycznej wyjeżdża Jacek Stokowy z 2a, op. P. Czarnuch.

-na zawody pływackie „Licealiada” wychodzą uczniowie wg listy op. R. Pytel

-na Olimpiadę Techniczną wyjeżdżaja uczniowie wg listy, op. J. Kluba

 

Jolanta Kłopeć