Wycieczki,imprezy

8. WYKAZ WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH
W TYGODNIU OD 20 DO 24 PAŹDZIERNIKA 2014R

PONIEDZIAŁEK 20.10.2014r

Od 20 do 24 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery młodzież nasze szkoły będzie uczestniczyć w akcjach koordynowanych przez doradcę zawodowego panią Hannę Rychel, oraz wicedyr. Jolantę Kłopeć.
-od godziny 12.00 do 14.00 obok pokoju nauczycielskiego swoje oferty będą prezentować przedstawiciele Młodzieżowego Biura Pracy z Jastrzębia-Zdroju.

WTOREK 21.10.2014r

– na targi mechatroniki do Katowic wyjeżdżają uczniowie następujących klas:
1ma-op. A. Śmigielski i L .Gajdzik, 1mb-op. E. Marcinkiewicz Kluczniok i A. Zabadaj, 2tm-op. A. Grześ i ks. H. Dombek, 3tm –op. J. Kluba, L. Gural i A. Ptaszny.

-w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, przedstawiciele naszej szkoły odwiedzą Przedszkole nr 26, gdzie zostaną zaprezentowane zajęcia promujące zawody, jakie zdobywają uczniowie naszej szkoły, na spotkaniach z najmłodszymi. Opiekunem młodzieży jest H. Rychel.

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, uczniowie naszej szkoły będą pomagać w edukacji informatycznej osobą bezrobotnym. Zajęcia będą odbywać się na lekcjach 2-3-4 w Klubie Pracy na ul. 1Maja w Jastrzębiu-Zdroju. Uczestniczyć będą w nich uczniowie z klasy 4tb wg listy, op. M. Lasak.
ŚRODA 22.10.2014

-w dniach od 22 do 24 października uczniowie klasy 3tc i 3b wyjeżdżają na wycieczkę turystyczno-edukacyjną do Zakopanego. Op. J. Grycman, A. Krok, A. Śmigielski i ………………..

-uczniowie wg listy wyjeżdżają na konferencję naukową do Warszawy, gdzie zostali zaproszeni do współudziału w jej prowadzeniu, op. J. Maduzia i B. Halska.

-w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klas 3a i 3d (o godz. 11.30), zaś uczniowie klasy 3c i 2b (o godz. 12.15) będą uczestniczyli w auli szkolnej w zajęciach pt.: „Szwedzkie Koło Zamachowe” prowadzonych przez przedstawicieli CRIS z Rybnika. Organizatorem spotkania jest pani H. Rychel.

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, uczniowie naszej szkoły będą pomagać w edukacji informatycznej osobą bezrobotnym. Zajęcia będą odbywać się na lekcjach 2-3-4 w Klubie Pracy na ul. 1Maja w Jastrzębiu-Zdroju. Uczestniczyć będą w nich uczniowie z klasy 4tb wg listy, op. A. Żmij.
CZWARTEK 23 .10.2014
– w szkole obchodzimy „Dzień Języków Obcych” wg harmonogramu podanego oddzielnie.

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w mieście odbywa się Gra Uliczna, w której uczestniczą także uczniowie naszej szkoły wg listy pod op. A. Klepek.

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, uczniowie naszej szkoły będą pomagać w edukacji informatycznej osobą bezrobotnym. Zajęcia będą odbywać się na lekcjach 2-3-4 w Klubie Pracy na ul. 1Maja w Jastrzębiu-Zdroju. Uczestniczyć będą w nich uczniowie z klasy 4tb wg listy, op. M. Lasak.

– na Jubileusz 90 lat Szkoły im. Króla Jana III Sobieskiego do Piekar wyjeżdżają uczniowie wg listy, op. J. Maduzia i J. Kłopeć.

-na lekcji 5 w relacji online pt. „1000 lat historii Żydów Polskich” uczestniczyć będą uczniowie: Klasy 1a-sala 123, op……………, klasy 2a-sala 212, op…………klasy 3a-sala 310, op…………., klasa 1ma sala 308 op. J. Borkowski, 1b sala 305 op. Anna Kamyczek Owsiak,

PIĄTEK 24.10.2014

-w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, przedstawiciele naszej szkoły odwiedzą Przedszkola w Marklowicach Górnych oraz Zebrzydowicach, gdzie zostaną zaprezentowane zajęcia promujące zawody, jakie zdobywają uczniowie naszej szkoły, na spotkaniach z najmłodszymi. Opiekunem młodzieży jest J. Kłopeć.

 

Jolanta Kłopeć