ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

Regulamin rekrutacji na staż do Irlandii

Regulamin rekrutacji uczestników stażów zagranicznych w ramach projektu PO WER (ERASMUS+)

realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 1. Regulamin rekrutacji dotyczy uczniów klas w zawodzie: technik elektryk, technik mechatronik, którzy mogą uczestniczyć w stażu zagranicznym w ramach praktyki zawodowej przewidzianej w programie nauczania dla wybranego zawodu. Praktyki zawodowe realizowane są w ramach projektu PO WER (na zasadach programu ERASMUS+.)
 2. Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji. Wynik ustalany jest na podstawie sumy współczynników z 3 kategorii:
  1. średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na I semestr klasy 3. (max. 6,00)
  2. test sprawdzający z wiedzy z przedmiotów zawodowych (max. 6,00)
  3. test sprawdzający z języka angielskiego. (max. 6,00)
 3. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 18.
 4. Uczniowie z oceną naganną oraz nieodpowiednią nie są klasyfikowani.
 5. W przypadku równej ilości punktów o wyborze uczestnika decyduje ocena z zachowania.
 6. W przypadku równej ilości punktów oraz oceny z zachowania o wyborze uczestnika zdecyduje komisja rekrutacyjna.
 7. Do przeprowadzanie rekrutacji zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wejdą: Dariusz Przygodzki – dyrektor CKP, Zbigniew Pałasz – koordynator projektu, Jacek Kluba – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Krystyna Galant – nauczyciel języka angielskiego w ZS6
 8. Do odbycia stażu kwalifikuje się: 10 uczniów z klas 3 o profilu technik mechatronik, 6 uczniów z klasy 3 o profilu technik elektryk
 9. W przypadku rezygnacji, któregokolwiek z uczestników do grupy dołączeni zostaną uczniowie z listy rezerwowej.
 10. Terminy testów zostaną ogłoszone do 4 grudnia 2016 roku.
 11. Wyniki stają się oficjalne w ciągu 5 dni od daty ich opublikowania. Do tego czasu, wyniki dostępne są u koordynatora projektu Zbigniewa Pałasza, natomiast uczestnik ma prawo wglądu do swoich prac u nauczycieli przeprowadzających test.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com