Wydarzenia

Interesujesz się nauką lub sztuką?

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczennic i uczniów z całej Polski zainteresowanych nauką i sztuką.

Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Rejestracja kandydatów odbywa się przez internet na stronie FUNDUSZ.ORG. Na nowe wnioski od uzdolnionych nastolatków czekamy do 30 czerwca.

Znają Państwo zdolnych i pracowitych uczniów? Warto im dać znać o naszym programie!

Można umieścić informację o naszej ofercie na stronie internetowej lub np. na Facebooku. Można pobrać, wydrukować i powiesić plakat naszej rekrutacji.

Nie jesteśmy klubem prymusów! Żeby zostać stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci nie trzeba mieć samych szóstek. Nie interesują nas wyłącznie zwycięzcy olimpiad.

Czekamy na tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką. Na tych, którzy prowadzą własne doświadczenia, rozwiązują trudne zadania, piszą wiersze lub analizują archiwalne teksty.

Rzucamy trudne wyzwania, inspirujemy, zarażamy nowymi pasjami. Umożliwiamy pracę w nowoczesnych laboratoriach, kontakt ze światowej sławy naukowcami, wybitnymi twórcami i najlepszymi w Polsce popularyzatorami nauki, spotkanie fantastycznych rówieśników.

Pokazujemy, jak naprawdę wygląda praca badacza, na czym polega warsztat krytyka lub pisarza, z jakimi problemami mierzą się dzisiaj uczeni.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Nasza organizacja jest stowarzyszeniem naukowców, lekarzy, twórców i studentów działającym od 1981 roku. Od niemal 40 lat prowadzimy autorski, unikalny w skali Europy, program pomocy zdolnym. Od ponad 25 lat jesteśmy też – z ramienia Komisji Europejskiej – krajowym organizatorem Konkursu UE dla Młodych Naukowców (EU Contest for Young Scientists – EUCYS). Od lat oba projekty przynoszą nam wiele satysfakcji i powodów do dumy.

Program pomocy zdolnym KFnrD jest adresowany do uczniów o bardzo szerokim spektrum zainteresowań i uzdolnień. Co roku – w wyniku pracochłonnej procedury rekrutacyjnej, prowadzonej z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, przyjmujemy do programu ponad 500 zdolnych dzieci z całego kraju. W tym gronie najliczniejszą grupę stanowią Młodzi Naukowcy o różnorodnych zainteresowaniach – od nauk ścisłych, przez przyrodnicze, techniczne, społeczne, po humanistyczne.

Przez cały rok szkolny organizujemy dla nich kilkanaście specjalistycznych warsztatów badawczych w czołowych polskich ośrodkach akademickich, seminaria humanistyczne, konsultacje, indywidualne staże w najlepszych laboratoriach i wreszcie – kilka wielodyscyplinarnych obozów naukowych. Wysyłamy ich także na zagraniczne imprezy naukowe, takie jak Obóz Kosmiczny w bazie rakietowej w północnej Norwegii, czy London International Youth Science Forum.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

facebook.com/zdolni | WWW.FUNDUSZ.ORG | youtube.com/zdolni