Wydarzenia

Decyzją Komitetu Głównego w Warszawie od tego roku zmieniają się zasady udziału w konkursie Młody Lider Innowacji/Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Ogłoszono nowe kategorie i nazewnictwo:

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE

 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE

 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA

 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W MECHANICE

Najbardziej zmieniają się zasady Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce. Od teraz jest to konkurs wiedzy, a nie projekty innowacyjne. Olimpiada ta została podzielona na 2 kategorie:

I etap – szkolny, tej części Olimpiady będzie przeprowadzany w pracowni 204 w wyznaczonym później terminie. Będzie on polegał na rozwiązaniu testu. Można się zgłaszać do 29 stycznia na platformie PZSWiR (https://pzswir.pl/elearning_test/login/index.php). Jeśli ktoś się zgłosi proszę tę informację przekazać p. M. Lasakowi.

II etap – wojewódzki, także będzie się odbywał w ZS6 i będzie polegał na rozwiązywaniu zadań

Inne kategorie to nadal mogą być projekty innowacyjne. Finaliści i laureaci III etapu – ogólnopolskiego zwalniani są z egzaminu zawodowego w części teoretycznej. Dodatkowo prawdopodobnie od tego roku laureaci II etapu – wojewódzkiego dostaną dodatkowe punkty przy rekrutacji na wskazane kierunki do Politechniki Śląskiej. Zachęcam do zapoznania się z regulaminami poszczególnych Olimpiad, terminami, wymaganiami na stronie: https://www.pzswir.pl/olimpiady. Szczegółowe informacje posiada także p. Marcin Lasak. Zachęcam do kontaktu osobistego w sali 204, zapleczu 203 lub przez Librus albo aplikację Teams.