Wydarzenia

7-11.02: Tydzień Języka Ojczystego

“A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.” (Mikołaj Rej)

W dniach od 7 do 11 lutego br. będziemy obchodzić w naszej szkole Tydzień Języka Ojczystego. Wprawdzie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypada 12 lutego, lecz wtedy nasze województwo ma ferie. Święto to przypomina o bogactwie i różnorodności językowej oraz podkreśla wartość edukacji językowej. Z powodu obowiązującej nauki zdalnej – różne formy aktywności i dodatkowej edukacji rozszerzającej wiedzę – będą odbywały się online i offline na lekcjach języka polskiego i godzinach wychowawczych. Pomysłodawczynią i koordynatorką Tygodnia Języka Ojczystego jest pani Julia Sosna-Iglikowska – przewodnicząca komisji humanistycznej.

tekst: Lidia Różacka

grafiki: blog – Utkane z Codziennych Doświadczeń Szkolnych i strona Narodowego Centrum Kultury