Wydarzenia

Absolwent mentorem następców

Zanim przyszła IV fala Covid-19 odzwiedził naszą szkołę absolwent klasy informatycznej technikum – Krzysztof Zdziebło, obecnie student II roku Wyższej Szkoły Bankowej w Katowicach. Z własnej woli, sentymentu do miejsca oraz chęci podzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem z młodszymi rocznikami – przygotował prezentacje o technikach szybkiego i skutecznego uczenia się. Opowiadał też młodzieży o sposobach efektywnego przygotowania się do egzaminów zawodowych i matury. Podzielił się również własnymi doświadczeniami i wspomnieniami z technikum.

Za zgodą pani dyrektor Jolanty Kłopeć – z zajęć poglądowych i społecznych Krzysztofa skorzystały klasy: 4am i 1in. Maturzyści mogli dopytać niewiele starszego kolegę o sprawy związane z ostatnim rokiem edukacji na poziomie szkoły średniej. Natomiast piewszoklasiści byli ciekawi, co ich czeka w następnych miesiącach i latach, bowiem uczeszczają na ten sam kierunek, w którym kształcił się aktualny student. Owe rozmowy mogły toczyć się swobodnie i szczerze, bo bez obecności nauczycielki (poza ogólnym koniecznym nadzorem). Natomiast podczas długiej przerwy absolwent toczył absorbującą merytoryczną dyskusję z paniami: Hanną Rychel i Martą Chałupką.

Warto dodać, że Krzysztof z byłej klasy 4ib, wychowawczej pana Adama Ptasznego, metodycznie i z rozmysłem pracował nad poprawą swego wizerunku zewnętrznego. Przyniosło to efekt nie tylko osobisty, lecz także w postaci wybrania akurat tego studenta na okładkę publikacji promocyjnej WSB, którą poniżej prezentujemy.

tekst i zdjęcia: Lidia Różacka