ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Beep test – część III

Szczegółowa analiza
Posiadając nawet zwykły pulsometr, rejestrujący pracę tętna podczas biegu, można uzyskać szereg istotnych informacji. Nie mając możliwości zrzutu danych z pulsometru do komputera, można wyznaczyć osoby, zapisujące na kartce tętno podawane przez badanego co drugi odcinek. Nakładając dane z poszczególnych odcinków i etapów umożliwi stworzenie wykresu.
Rys.2. przedstawia wykres krzywej tętna badanego zawodnika w czasie „Beep Testu” zarejestrowanego przez system Polar Team 2 Pro. Poszczególne kolory na wykresie przedstawiają strefy energetyczne w odniesieniu do tętna maksymalnego.
Strefa czerwona: 85 – 100 % HR max
Strefa pomarańczowa: 84 – 75 % HR max
Strefa zielona: 74 – 65 % HR max
Strefa niebieska: 64 – 55 % HR max
Strefa szara: 54 – 45 % HR max
Tętno
Analiza powyższego wykresu pokazuje charakter wysiłku zawodnika podczas opisywanego testu. Podczas całego testu, który trwał ponad 14 minut, zawodnik aż 60,8 % czasu, czyli 8 minut i 34 sekundy przebywał w strefie czerwonej (nadprogowej). Początek tej strefy stanowiący 85% tętna maksymalnego stanowi okolicę progu przemian beztlenowych (Chmura 2005). Na podstawie powyższych danych, można szczegółowo wskazać dokładny czas w którym zawodnik przekroczył 85% swojego tętna maksymalnego. Dla trenera jest to kluczowa informacja, na podstawie której można sprawdzić, czy obciążenie stosowane w procesie treningowym dobrane jest w sposób odpowiedni do zawodnika. Późniejsze osiągnięcie swojego progu w kolejnych próbach, będzie informacją o co raz większej tolerancji organizmu na zmęczenie, czyli poprawą wydolności.
Szczegółowa analiza wykresu pozwala trenerowi na:
– określenie czasu zawodnika w strefach przemian tlenowych (strefy: szara, żółta, zielona, pomarańczowa)
– wyznaczenie momentu przekroczenia progu przemian beztlenowych, czyli „wejścia” w strefę czerwoną
– określenie czasu zawodnika w strefie przemian beztlenowych, czyli w strefie nadprogowej
Zawodnik o bardzo dobrych parametrach wydolnościowych powinien charakteryzować się :
– długim czasem pracy w strefie tlenowej, czyli późnym czasem przekroczenia 85 % HR max
– długim czasem pracy w strefie czerwonej,

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com