Wiadomości

Bibliografia maturalna

Przypominam wszystkim tegorocznym maturzystom, że do poniedziałku 7 kwietnia należy oddać bibliografię maturalną. Bibliografia będzie przyjmowana w sekretariacie uczniowskim w godzinach pracy sekretariatu. Przypominam, że powinna zawierać temat prezentacji, oraz własnoręczny podpis. Zdający, którzy nie oddają bibliografii w odpowiednim terminie nie mogą zdać ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.