Wiadomości

Bibliografie maturalne

Przypominam wszystkim tegorocznym maturzystom, że do poniedziałku 8 kwietnia 2013r. należy oddać bibliografie maturalne. Złożenie bibliografii we wskazanym terminie jest warunkiem koniecznym do zdania egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej. Bibliografie należy składać w sekretariacie uczniowskim w godzinach pracy sekretariatu.