Wydarzenia

Szukamy nauczycieli

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje na nowy rok szkolny do pracy nauczycieli: wychowania fizycznego, bibliotekarza, pedagoga szkolnego, polonisty. Wszystkie stanowiska to cały etat na zastępstwo w roku szkolnym 2022/23.

Wydarzenia

Zadbali o swoją przyszłość.

A konkretnie skorzystali z możliwości odbycia praktyk zawodowych w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus+ PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne stażu uczniów CKZ”. O kim mowa? O uczniach 3-ich klas technikum kształcących się w zawodach : technik analityk, technik elektryk, technik informatyk oraz technik mechatronik. Projekt ten realizowany był przez Centrum Kształcenia Zawodowego Więcej…

Wiadomości

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

  Pomoc w formie dofinansowania dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i Więcej…

Wiadomości

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia Uczniom zakwalifikowanym gratulujemy i zapraszamy z oryginałami świadectw i wynikami egzaminu w godzinach 9-15 do dnia 28 lipca – jest to konieczne, by zostać przyjętym do szkoły. Można także dostarczać 3 zdjęcia legitymacyjne, ale na zdjęcia jest czas do końca sierpnia. Uczniowie technikum otrzymają Więcej…

Wydarzenia

Talenty Miasta Jastrzębie-Zdrój – kolejna edycja

Szanowni Państwo, “Talenty Miasta Jastrzębie-Zdrój II edycja”. Zgłoszenie prac artystycznych do 30 września 2022 r. Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w wieku od 10 do 100 lat, a także dla grup, pochodzących z naszego miasta. Prace będą oceniane trzyetapowo (w tym za pośrednictwem głosowania on-line). Konkurs zakończy Gala Artystów, Więcej…

Wiadomości

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że: a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego Więcej…

Wiadomości

Odbiór świadectw maturalnych

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju/czerwcu br. oraz świadectwa dojrzałości będzie można odbierać w sekretariacie 104 Wydawanie świadectw dojrzałości/ wyników egzaminu maturalnego Wtorek 5 lipca 2022 r. w godzinach 12.30 – 15:00 Środa 6 lipca 2022 r. w godzinach 8.00 – 15:00 Od czwartku 7 lipca 2022 r. w godzinach pracy sekretariatu. Świadectwa dojrzałości/ wyniki Więcej…