Kącik sportowy

Koordynacja ruchowa część 2

Na przykładzie piłki nożnej zdolności koordynacyjne charakteryzują się różnorodnymi i wszechstronnymi strukturami ruchowymi. Do elementów składowych zdolności koordynacyjnych zaliczamy: • orientację przestrzenną – czyli zdolność określania pozycji w trakcie ruchu całego ciała w przestrzeni i czasie, w odniesieniu do ustalonego pola działania /boiska/ lub poruszających się obiektów /przeciwnik, piłka, partner/” oraz realizowania ruchu w pożądanym Więcej…

Kącik sportowy

Koordynacja ruchowa część 1

Nauczanie nowych i doskonalenie poznanych już umiejętności ruchowych nie może odbywać się rozwijania zdolności koordynacyjnych. Stanowią one podbudowę do osiągnięcia maksymalnych umiejętności i mistrzostwa sportowego. Wpływają znacząco na ekonomikę ruchu oraz właściwe wykorzystanie zasobów energetycznych. Są elementem, bez którego nie wyobrażamy sobie prowadzenie procesu treningowego, w każdej dyscyplinie sportu. Czym jest więc koordynacja ruchowa ? Więcej…

Kącik sportowy

Beep test – część III

Szczegółowa analiza Posiadając nawet zwykły pulsometr, rejestrujący pracę tętna podczas biegu, można uzyskać szereg istotnych informacji. Nie mając możliwości zrzutu danych z pulsometru do komputera, można wyznaczyć osoby, zapisujące na kartce tętno podawane przez badanego co drugi odcinek. Nakładając dane z poszczególnych odcinków i etapów umożliwi stworzenie wykresu. Rys.2. przedstawia wykres krzywej tętna badanego zawodnika Więcej…

Kącik sportowy

Beep test – część II

Analiza poszczególnych odcinków „Beep Testu“ Szczegółowe dane na każdym etapie testu przedstawione są w tab.1. Każdy etap składa się z określonej liczby odcinków o długości 20 metrów. Z każdym etapem stopniowo zwiększa się liczba odcinków, a także czas na ich przebiegnięcia. Z poniższej tabeli, można bardzo precyzyjnie określić na jakiej prędkości zawodnik ukończył test. Informacje Więcej…

Kącik sportowy

Beep test – część I

Hasło: „nie można poprawić czegoś, czego nie mierzysz” doskonale ukazuje, jak duże znaczenie w kształtowaniu zdolności motorycznych ma dziś odpowiednia diagnoza potencjału zawodnika. Obecnie znanych jest wiele testów oceniających poziom wytrzymałości zawodników, przeprowadzanych w warunkach „polowych“, lub laboratoryjnych. Od kilku lat co raz większą popularnością w Polsce cieszy się „Beep test“, czyli test wahadłowy, polegający Więcej…