Mam zawód - mam pracę w regionie

Certyfikaty z Pomocy Przedmedycznej

Uczestnicy projektu  Mam Zawód… proszeni są o odbieranie ceryfikatów bezpośrednio w UM Jastrzębia-Zdroju, Wydział Edukacji, 4 piętro (Pan Jarosław Piechaczek).