Wiadomości

Deklaracja maturalna

Maturzysto,

jeżeli chcesz przestąpić do egzaminu maturalnego w maju 2022 roku, powinieneś złożyć deklarację przystąpienia do tego egzaminu (deklaracja 1a).

Maturzysto, postępuj zgodnie z instrukcją:

  • Pobierz i otwórz edytowalny w programie Acrobat Reader plik deklaracji (Deklaracja 1a) lub w programie Microsoft Word (Deklaracja 1a)
  • Wypełnij deklarację na komputerze (instrukcja wypełnienia oraz komunikaty CKE na dole tej wiadomości).
  • Zapisz wypełnioną deklarację.
  • Zapisaną i wypełnioną deklarację wydrukuj dwustronnie (3 kartki – 5 stron), zszyj i podpisz na ostatniej stronie.
  • Deklaracje należy przynieść do gabinetu 103 – wicedyrektor Ewa Szatkowska

Termin: 30 września 2021 r.

Uwaga tegoroczni maturzyści: W celu usprawnienia ww. czynności proszę deklaracje oddać swoim wychowawcom, którzy przekażą je bezpośrednio do gabinetu 103.

Deklaracje nie wypełnione zgodnie z instrukcją, nie będą przyjmowane.

ABSOLWENCI DOSTARCZAJĄ DEKLARACJĘ OSOBIŚCIE DO SZKOŁY.

Terminy:

30 września 2021 r. – przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

7 lutego 2022 r. – przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

Ważne dokumenty:

Opracowała wicedyrektor Ewa Szatkowska