Wiadomości

Deklaracje maturalne dla uczniów szkoły

Deklaracja maturalna – dotyczy uczniów kończących szkołę w kwietniu 2023 r.

Maturzysto,
jeżeli chcesz przestąpić do egzaminu maturalnego w maju 2023 roku, powinieneś złożyć deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

Maturzysto, należy:
1) odebrać loginu i hasła do Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika ZIU
2) wypełnić i złożyć w ZIU na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl (instrukcja)
3) deklarację wydrukować, podpisać i oddać wychowawcy do 30.09.2022 r.

Wydrukowana deklaracja powinna zawierać:
1. wybrane przedmioty (część pisemna, część ustna)
2. numer telefonu do kontaktu (dopisać ręcznie)
3. rodzaj dostosowania (dopisać ręcznie)
4. datę i czytelny podpis maturzysty

Deklaracje niezgodnie z instrukcją, nie będą przyjmowane.

30 września 2022 r. – przyjęcie od uczniów deklaracji wstępnych; przyjęcie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego – wicedyrektor E. Szatkowska

7 lutego 2023 r. – przyjęcie od uczniów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego – wicedyrektor E. Szatkowska

Przydatne informacje w załącznikach:
Instrukcja składania deklaracji w ZIU.pdf
Matura w latach 2023 i 2024 ZMIANY-CKE.pdf
Komunikat o harmonogramie.pdf
Komunikat o przyborach.pdf
Komunikat o dostosowaniach.pdf