Wydarzenia

Do piszących matury w czerwcu 2020

Ważny komunikat do absolwentów, którzy przystępują w czerwcu 2020 r. do matury

15 maja 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny opublikowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.
Wszystkie zmiany związane są z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym proszę od absolwentów przystępujących do matury o informację zwrotną:

1. Kto ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką lub nie może korzystać z przyłbicy?

2. Kto choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie?

Proszę o informacje zwrotną, najlepiej do 20 maja 2020 r. na adres ewa.szatkowska@zs6sobieski.edu.pl lub przez Librusa

Proszę śledzić komunikaty dotyczące organizacji matury, które będą umieszczane na bieżąco.

Ewa Szatkowska