Wiadomości

Dokumenty EUROPASS do odebrania

Uczniowie (a szczególnie absolwenci), którzy uczestniczyli w stażach zagranicznych w Niemczech, mogą odbierać dokumenty EUROPASS w gabinecie 116 (tylko osobiście!!!).

Można to zrobić m.in. w piątek 29 sierpnia 2014 roku w chwili odbioru wyników z egzaminu zawodowego.

Zbigniew Pałasz