Mam zawód - mam pracę w regionie

Doradztwo indywidualne w ramach projektu Mam zawód…

Spotkania indywidualne z doradcami w ramach projektu odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie stycznia. Lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie już wkrótce.