Przetargi Wiadomości

Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej dla technika programisty w ZS nr 6 – etap 1

2021-02-23 Wybór oferty
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pracownia programistyczna (211 pobrań)
 2. Informacja o unieważnieniu postępowania - pracownia programistyczna (160 pobrań)
2021-01-12 Otwarcie ofert
 1. Informacja z otwarcia ofert - pracownia programistyczna (201 pobrań)
 2. Oświadczenie grupa kapitałowa - pracownia programistyczna (173 pobrania)
 3. Informacja uzupełniająca
2021-01-05 Zmiana ogłoszenia
 1. Zmiana ogłoszenia 2021-01-05 - pracownia programistyczna (177 pobrań)
 2. Załącznik nr 2a do SIWZ - zmiana 2021-01-05 - pracownia programistyczna (195 pobrań)
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-01-05 - pracownia programistyczna (199 pobrań)
2020-12-21 Zmiana ogłoszenia
 1. Zmiana ogłoszenia 2020-12-21 - pracownia programistyczna (170 pobrań)
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-12-21 - pracownia programistyczna (196 pobrań)
2020-12-16 Odpowiedź na zapytanie i zmiana ogłoszenia
 1. Odpowiedź na zapytanie 1 - pracownia programistyczna (178 pobrań)
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pracownia programistyczna (188 pobrań)
2020-12-14 Ogłoszenie postępowania przetargowego
 1. SIWZ - pracownia programistyczna (408 pobrań)
 2. SIWZ - pracownia programistyczna - str. 1. (215 pobrań)
 3. Załączniki edytowalne SIWZ - pracownia programistyczna (273 pobrania)
 4. Ogłoszenie o zamówieniu - pracownia programistyczna (272 pobrania)
 5. CPU i GPU - benchmarki (151 pobrań)