Przetargi Wiadomości

Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej dla technika programisty w ZS nr 6 – etap 1

2021-02-23 Wybór oferty
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pracownia programistyczna (481 pobrań )
 2. Informacja o unieważnieniu postępowania - pracownia programistyczna (424 pobrania )
2021-01-12 Otwarcie ofert
 1. Informacja z otwarcia ofert - pracownia programistyczna (449 pobrań )
 2. Oświadczenie grupa kapitałowa - pracownia programistyczna (486 pobrań )
 3. Informacja uzupełniająca
2021-01-05 Zmiana ogłoszenia
 1. Zmiana ogłoszenia 2021-01-05 - pracownia programistyczna (443 pobrania )
 2. Załącznik nr 2a do SIWZ - zmiana 2021-01-05 - pracownia programistyczna (496 pobrań )
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-01-05 - pracownia programistyczna (505 pobrań )
2020-12-21 Zmiana ogłoszenia
 1. Zmiana ogłoszenia 2020-12-21 - pracownia programistyczna (536 pobrań )
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-12-21 - pracownia programistyczna (511 pobrań )
2020-12-16 Odpowiedź na zapytanie i zmiana ogłoszenia
 1. Odpowiedź na zapytanie 1 - pracownia programistyczna (462 pobrania )
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pracownia programistyczna (545 pobrań )
2020-12-14 Ogłoszenie postępowania przetargowego
 1. SIWZ - pracownia programistyczna (750 pobrań )
 2. SIWZ - pracownia programistyczna - str. 1. (615 pobrań )
 3. Załączniki edytowalne SIWZ - pracownia programistyczna (645 pobrań )
 4. Ogłoszenie o zamówieniu - pracownia programistyczna (618 pobrań )
 5. CPU i GPU - benchmarki (267 pobrań )