Przetargi Wiadomości

Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej dla technika programisty w ZS nr 6 – etap 1

2021-02-23 Wybór oferty
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pracownia programistyczna (67 pobrań)
 2. Informacja o unieważnieniu postępowania - pracownia programistyczna (51 pobrań)
2021-01-12 Otwarcie ofert
 1. Informacja z otwarcia ofert - pracownia programistyczna (69 pobrań)
 2. Oświadczenie grupa kapitałowa - pracownia programistyczna (50 pobrań)
 3. Informacja uzupełniająca
2021-01-05 Zmiana ogłoszenia
 1. Zmiana ogłoszenia 2021-01-05 - pracownia programistyczna (68 pobrań)
 2. Załącznik nr 2a do SIWZ - zmiana 2021-01-05 - pracownia programistyczna (59 pobrań)
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-01-05 - pracownia programistyczna (56 pobrań)
2020-12-21 Zmiana ogłoszenia
 1. Zmiana ogłoszenia 2020-12-21 - pracownia programistyczna (62 pobrania)
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-12-21 - pracownia programistyczna (65 pobrań)
2020-12-16 Odpowiedź na zapytanie i zmiana ogłoszenia
 1. Odpowiedź na zapytanie 1 - pracownia programistyczna (69 pobrań)
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pracownia programistyczna (60 pobrań)
2020-12-14 Ogłoszenie postępowania przetargowego
 1. SIWZ - pracownia programistyczna (185 pobrań)
 2. SIWZ - pracownia programistyczna - str. 1. (64 pobrania)
 3. Załączniki edytowalne SIWZ - pracownia programistyczna (92 pobrania)
 4. Ogłoszenie o zamówieniu - pracownia programistyczna (84 pobrania)
 5. CPU i GPU - benchmarki (87 pobrań)