Wiadomości

DZIEŃ JĘZYKA OBCEGO – regulamin konkursu BILINGWALNEGO

Regulamin konkursu bilingwalnego

 1. Założenia ogólne i cele konkursu: 
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas liceum i technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języków obcych.
 3. Cele konkursu to :
 • możliwość wykazania się znajomością dwóch języków obcych,
 • promowanie szlachetnego współzawodnictwa,
 • umacnianie wiary we własne siły,
 • wykrywanie uzdolnionej młodzieży,
 • wyłonienie najlepszego lingwisty/lingwistki w każdym z obu typów szkół,
 1. Regulamin konkursu
 1. Konkurs polega na napisaniu testu sprawdzającego znajomość dwóch języków obcych, albo języka angielskiego i niemieckiego, albo języka angielskiego i francuskiego.
 2. Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie przez uczestników możliwie jak najwierniej 28 zdań i 28 wyrażeń ze wszystkich 14 działów obejmujących materiał leksykalny w szkole ponadgimnazjalnej. Grupy będą podzielone na 2 części angielsko-francuską i angielsko-niemiecką. Ilość miejsc ograniczona (max. po 20 uczestników w obu częściach), o kolejności decyduje przyjumjący zgłoszenie nauczyciel.
 3. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: poprawność językową oraz przekazanie wszystkich informacji. Komisję powołują organizatorzy.
 4. Konkurs odbędzie się dnia 23 października 2014r (czwartek) o godz. 8.50 w auli szkolnej.

Po zapoznaniu uczniów z regulaminem nastąpi właściwa część – pisanie testu – trwająca max. 45 minut.

 1. Po sprawdzeniu prac przez komisję wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia. W skład komisji wchodzą nauczyciele języka niemieckiego, francuskiego i angielskiego.
 2. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w LO i trzy pierwsze miejsca w Technikum, a uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów otrzymają dodatkowo tytuł Lingwisty Roku Liceum Nr 4 oraz Lingwisty Roku w IV Technikum. Prace będą do wglądu w ciągu tygodnia po konkursie w pok. 113 lub 122.
 3. W przypadku uzyskania tej samej maksymalnej ilości punktów przez dwie lub więcej osób, organizatorzy przewidują możliwość dodatkowej puli pytań.
 4. Chęć uczestnictwa w konkursie prosimy potwierdzić osobiście u pani Beaty Szulik (pok.122) lub pani Ewy Maduzia (pok.113) najpóźniej do 21 października br.

Organizatorzy konkursu zapewniają dobrą zabawę, miłą atmosferę. JJJ