Wiadomości

DZIEŃ JĘZYKA OBCEGO – regulamin konkursu JĘZYKOWE TRENDY

SZKOLNY KONKURS ,,Językowe Trendy”

Organizowany w ramach obchodów ,,Dnia z językiem obcym” 23.10.2014r.

 1. Forma konkursu: Prezentacja w formie pokazu mody w formie charakterystycznych strojów, odnoszących się do kultury współczesnej lub historii wybranego kraju: Wielkiej Brytanii i Irlandii, Francji lub Niemiec.
 2. Cele:
  1. Promowanie angielskiej, francuskiej i niemieckiej kultury.
  2. Wzbudzanie wśród społeczności uczniowskiej motywacji do uczenia się języków obcych.
  3. Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o kulturze i historii Anglii, Francji i Niemiec .
  4. Kształtowanie postawy dialogu, kultury i otwartości na inne kraje, kultury i obyczaje.
  5. Krzewienie tolerancji, eliminowanie uprzedzeń i stereotypów rozbudzanie w młodzieży chęci poznawania odmienności i bogactwa kulturowego współczesnego świata.
  6. Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji
 • Warunki:
  1. W konkursie może brać udział każdy chętny uczeń naszej szkoły po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału do nauczyciela języka obcego.
  2. Konkurs składa się z trzech niezależnych części
   1. Pokaz strojów odnoszących się do kultury i cywilizacji Wielkiej Brytanii i Irlandii.
   2. Pokazanie strojów odnoszących się do kultury i cywilizacji Francuskiej.
   3. Pokazanie strojów odnoszących się do kultury i cywilizacji Niemieckiej.
  3. Warunkiem udziału jest zaprezentowanie w formie pokazu mody przygotowanego wcześniej stroju.
  4. Strój uczestnika konkursu może być charakterystycznym strojem współczesnym, strojem regionalnym albo charakterystycznym strojem dla wy branej epoki w dziejach cywilizacji danego kraju.  Strój konkursu może również odwoływać się do charakterystycznego wyglądu bohaterów filmowych, historycznych, literackich  artystów, postaci autentycznych lub fikcyjnych.
  5. Strój nie może obrażać uczuć religijnych, propagować treści zabronionych prawem oraz obrażać inne kultury.
 1. Ocenie podlegać będzie:
  1. Umiejętność uchwycenia i zaprezentowania cech charakterystycznych stroju prezentowanej postaci
  2. Kreatywność uczestników.
  3. Bogactwo artystyczne. Jury wyłoni zwycięzcę w każdej z trzech kategorii na zasadzie głosowania większością głosów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po zakończeniu pokazu strojów we wszystkich trzech kategoriach
  4. Zwycięzcy każdej z kategorii zostaną nagrodzeni.
  5. Osoby biorące udział w konkursie są zwolnione w tym dniu z odpowiedzi ustnej.