Wiadomości

Dzień Kobiet

Niesiemy dziś kwiaty do każdego domu,
niesiemy życzenia, podziękowania…
W każdym bukiecie wyrazy
wdzięczności, szacunku, uznania.
Im, Kobietom Całego Świata,
Dziewczętom ze wszystkich stron
za Ich serca, umysły! Za trud Ich rąk…

/Ryszard Przymus/

 

PODZIĘKOWANIE

za udział w miejskich zawodach       

  piłki nożnej dziewcząt

 z okazji Dnia Kobiet