Wiadomości

Dzień Ziemi – 2014

W związku z nadchodzącym “Dniem Ziemi – 2014” nasza szkoła weźmie udział w II edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem

„ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

Zapraszamy wszystkie klasy do włączenia się w ogólnopolską akcję ekologiczną, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu.

SZCZEGÓŁY KONKURSU:

  • Uczniowie w swojej klasie przeprowadzają zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony.
  • Każda klasa musi zaproponować ciekawe hasło związane z ekologią.
  • W dniach 29 – 30 kwietnia b.r. telefony wraz z hasłem ekologicznym, należy przekazać  P. Barbarze Sowińskiej.

 

NAGRODY:

  • Na klasę, która przekaże największą ilość telefonów w przeliczeniu na jednego ucznia, czeka niespodzianka 🙂
  • Szkoły, które zbiorą największą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne firmy Canon! 🙂

Honorowy patronat nad akcją objął profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pan Zbigniew Nęcki.

Samorząd Uczniowski