Wiadomości

Dziewczyny do Google

Wyjazd do firmy GOOGLE w dniu 02.04.2014 o godz: 7:15 powrót ok godz:17:00

Osoby, które nie dokonały wpłaty proszę o jej uregulowanie o raz o dostarczenie zgód do Pani Halskiej lub Pani Sowińskiej.

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd do firmy google,
Marta Ptaszyńska
Agata Freda
Jadwiga Wójcik
Martyna Olczyk
Kamila Rybok
Marta Slaczałek
Karolina Michalak
Afrodyta Szukalska
Paulina Orszulik
Sandra Białas
Dominika Plata
Zuzanna Kotas
Iwona Witek
Hanna Żydzik
Weronika Kubiak
Katarzyna Łuczka
Angelika Borowiec
Aleksandra Kołodziej
Nikola Stawarczyk
Agata Wrożyna
Justyna Kunina
Adrianna Puzoń
Karolina Kołdys
Adrianna Popielarczyk
Karolina Rak
Marta Muras
Patrycja Witosz
Magdalena Wanacka
Alicja Lazar
Magdalena Pietrek
Natalia Matuszewska
SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA
przypominam o dostarczeniu do dnia 01.04.2014 zgody rodziców na wyjazd oraz zapraszam wszystkie uczestniczki, aby zjawiły się u mnie w celu potwierdzenia z zapoznania z regulaminem wycieczki, wszystkie dokumenty znajdują się pod poniższym linkiem

Zgoda rodziców na wyjazd
Przypominam o uiszczeniu opłaty w wysokości 30zł.

Zapraszam do zapisywania się uczennic chętnych na wyjazd na wycieczkę do firmy Google w Krakowie. Wycieczka jest zorganizowana w ramach programu Mind the Gap in Poland i obejmuje uczennice klas pierwszych liceum oraz wszystkie z kierunku technik informatyk.
Wycieczka odbędzie się w dniu 02.04.2014, koszt 30 zł płatne do 27.03.2014 u Pani Halskiej.

Na wycieczkę zakwalifikują się uczennice z najwyższymi ocenami z przedmiotu: matematyka i informatyka w sytuacji zbyt małej liczby zgłoszeń oraz braku wpłat odbędzie się dodatkowa rekrutacja.

Celem programu “Mind the Gap” jest popularyzacja przedmiotów ścisłych wśród dziewcząt w szkołach średnich (III klasa gimnazjum, I klasa liceum i technikum) oraz zachęcenie ich do podjęcia studiów technicznych lub matematyczno-przyrodniczych.
Program realizowany jest poprzez jednorazowe spotkania z grupami dziewcząt. Plan pojedynczego spotkania zakłada:
prezentację techniczną, dotyczącą jednej z technologii Google, wygłoszoną przez kobietę-inżynier
krótką prezentację na temat wpływu zróżnicowanego składu zespołu na jego efektywność i jakość dostarczanych produktów
krótką prezentację opisującą, jak wygląda dzień w pracy inżyniera
zwiedzanie biura Google
panel dyskusyjny, w którym na pytania odpowiadają inżynierowie Google: kobiety i mężczyźni

Spotkania odbywają się w krakowskim biurze Google Poland Sp. z o.o. przy ul. Rynek Główny 12. Czas trwania pojedynczego spotkania to ok. 4 godziny zegarowe.