Nasze projekty

E-Journal for PE

Autorzy:

  • Adam Król
  • Michał Henicz

Promotorzy:

  • Marcin Lasak
  • Adam Ptaszny

Aplikacja E-Journal for PE jest to innowacyjny, rozbudowany system do śledzenia postępów z zakresu wychowania fizycznego. Nauczyciel ma możliwość dodawania klas i przypisywania do nich konkretnych uczniów. W aplikacji zostały zastosowane nowatorskie zasady oceniania poprzez wprowadzanie klasyfikacji punktowej za poszczególne
dyscypliny. Za pomocą naszego rozwiązania można porównywać uczniów i klasy na przestrzeni dowolnych lat, obserwować postępy w każdej dyscyplinie, w każdym roku ucznia przez cały okres jego nauki w szkole. Dzięki autorskim rozwiązaniom możliwe jest porównanie uczniów oraz klasy w każdym roku szkolnym, generowanie własnych dyscyplin z dostosowanym systemem punktowania. System posiada moduł tworzenia wykresów postępu ucznia oraz klasy na przestrzeni całego procesu kształcenia. Aplikacja posiada nowoczesny i  przyjazny interfejs  graficzny. Dzięki wykorzystaniu Cache Application możliwa jest praca bez dostępu do internetu, do czasu braku łącza dane zostają w pamięci urządzenia. E-Journal for PE pozwala na bardziej efektywny monitoring rozwoju fizycznego ucznia, porównywalny z innymi uczniami na przestrzeni wielu lat. Obecnie na rynku żaden elektroniczny dziennik nie oferuje takich możliwości dla nauczycieli wychowania fizycznego. Dlatego stworzony przez nas projekt pozwala na efektywniejszą pracę prowadzącego oraz jego krótszy czas. W przeszłości cała ilość informacji o uczniu i jego wynikach była zapisywana w papierowych zeszytach. Metoda ta była czasochłonna,  zawierała dużo informacji o wynikach i ocenach. W E-Journal for PE  większość zadań została zautomatyzowana w celu zwiększenia efektywności zajęć wychowania fizycznego.