Matura Wiadomości

EGZAMINY PISEMNE MATURALNE W TERMINIE POPRAWKOWYM

EGZAMINY PISEMNE MATURALNE W TERMINIE POPRAWKOWYM – sierpień 2024 r.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo części ustnej, pod warunkiem że:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i części ustnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony

ORAZ

  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego (wyjątek uczniowie technikum) na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, o którym mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 2024 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7).

Załącznik do pobranie ze strony:

EM-2024-Zalacznik-7.pdf (4 pobrania )

 

Harmonogram, komunikaty i informacje – egzamin maturalny

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ  OPŁACIE.

Termin egzaminu maturalnego poprawkowego Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r.  poniedziałek, godz. 09:00

Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r.  wtorek, godz. 09:00

Miejsce:  szkoła, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

 

Wicedyrektor Ewa Szatkowska