Wiadomości

Egzaminy poprawkowe

25 sierpnia 2022 (czwartek):

  • 8:45 podstawy projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych w sali 115 dla klasy 3Pme
  • 8:30 matematyka w sali 212 dla klas 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B i 3GB
  • 8:30 matematyka w sali 210 dla klas 1el, 2eg, 2in, 2me, 3Geg, 3Gin, 3Pel i 4gr

29 sierpnia 2022 (poniedziałek):

  • 8:30 język polski  w sali 107 dla klas 2A, 3Pel i 4gr
  • 11:30 język niemiecki w sali 114 dla klas 1B, 1el i 2eg
  • 8:30 fizyka w sali 111 dla klasy 1C
  • 8:30 podstawy mechatroniki w sali 207 dla klas 1am i 2me
  • 8:30 programowanie i eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych w sali 207 dla klasy 3Gam
  • 8:30 urządzenia i systemy mechatronicznew sali 207 dla klasy 3Pme
  • 8:45 wychowanie fizyczne w sali gimnastycznej dla klasy 3Gin