Rekrutacja - informacje

Elektroniczny nabór

Nabór elektroniczny został uruchomiony 17.05.2022 r. i etap składania wniosków został już zakończony. Teraz prosimy każdego kandydata o wpisanie swoich ocen w systemie zgodnie z poradnikiem oraz od szybkie doniesienie kopii świadectwa, byśmy mieli czas na jego weryfikację. Zdajemy sobie sprawę, że po otrzymaniu wyników egzaminu będziecie musieli pojawić się ponownie, ale wtedy zostaną nam tylko 4 dni na ich weryfikację, więc jeśli to tylko możliwe, prosimy o wcześniejsze dostarczenie kopii świadectw.

Link do systemu rekrutacyjnego poniżej:
Elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych

Cały poradnik: