Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych – czerwiec 2021

Egzamin Praktyczny (Dokumentacja) 21.06.2021, aula

g. 9.00, Kwalifikacje E.24, EE.26 zdających: 9

g. 13.00, Kwalifikacje AU.59, zdających: 21

Egzamin PISEMNY 22.06.2021

g. 10.00, Kwalifikacje AU.59, EE.08, MG.11, aula, zdających 48

g. 10.00, Kwalifikacje AU.59, 207, zdających 16

g. 12.00, Kwalifikacje A.60, AU.60, EE.02, aula, zdających 39

g. 12.00, Kwalifikacje EE.05, 207, zdających 17

g. 12.00, Kwalifikacje EE.05, 209, zdających 11

g. 14.00, Kwalifikacje EE.09, EE.26 aula, zdających: 2