Wiadomości

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ

Informacja o zajęciach w czasie matur dla uczniów klas niematuralnych znajduje się w zakładce Wycieczki, imprezy w menu Górnym.

W zakładce matura można zapoznać się z harmonogramem matur próbnych organizowanych w dniach 26-27-28 listopada 2013r. Odbędą się wówczas egzaminy z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym: z j. polskiego, matematyki, języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

29 listopada odbędą się egzaminy z przedmiotów dodatkowych, które zostały zgłoszone przez tegorocznych absolwentów w deklaracjach maturalnych. Uczniowie klas maturalnych przychodzą w tym dniu do szkoły w godzinach zgodnych z planem lekcji do wyznaczonej dla klasy sali lekcyjnej, tam otrzymują arkusze matur próbnych, które mogą w ciągu tego dnia rozwiązywać. Nauczyciele uczący sprawują opiekę nad uczniami.

Matury próbne z języków obcych w zakresie rozszerzonym zostaną zorganizowane w poniedziałek 2 grudnia wg harmonogramu podanego oddzielnie.
Dzień następny po każdym z egzaminów – opublikowanie będą odpowiedzi do testów na stronie www.gieldamaturalna.pl oraz na łamach „Gazety Wyborczej”.

Egzamin próbny będzie przebiegał podobnie do egzaminu majowego z uwzględnieniem procedur maturalnych. Na egzamin należy przybyć co najmniej 15 min. przed jego rozpoczęciem (czyli o godz. 7.15). Uczniowie będą wpuszczani do sali legitymując się dowodem osobistym, a następnie będą zajmować miejsca zgodnie z harmonogramem (podobnie jak na maturze w maju zdający zostaną ustawieni wg nr pesel). Podczas egzaminu będzie można korzystać tylko z pomocy dopuszczonych przez Dyrektora CKE. Informacja na temat tych pomocy będzie podana oddzielnie. Każdy zdający powinien posiadać długopis z czarnym wkładem.

Salę egzaminacyjną będzie można opuścić nie wcześniej niż o godzinie 9.00.

Udział w próbnej maturze jest doskonałym sposobem na przyswojenie sobie procedur maturalnych, a także sprawdzenie wiedzy, co pomoże w lepszym przygotowaniu do matury regulaminowej. W latach poprzednich uczniowie klas maturalnych przystępowali do tej próby w 100%. Mamy nadzieję, że tegoroczni maturzyści również wykorzystają szansę zmierzenia się z tym ważnym egzaminem. Życzymy Wam powodzenia i będziemy trzymać za Was kciuki.