IamLost

Iamlost – system, który pomaga zagubionym dotrzeć do celu

“Iamlost” to innowacyjny system komputerowy, który jest skierowany do osób cierpiących na różnego rodzaju choroby, które bezpośrednio lub pośrednio powodują zanik orientacji     w terenie, między innymi alzheimer, zespół aspergera, autyzm. Pomocny jest również dla rodziców, których dzieci będą mogły w razie zagubienia się bezpiecznie wrócić do domu . System “Iamlost” został stworzony po to, aby pomagać takim osobom z udziałem ich opiekunów w odnajdywaniu drogi powrotnej. System przypisuje korzystającym z aplikacji swojego opiekuna, który w razie potrzeby dostaje informację o tym, że użytkownik się zagubił. Aplikacja przesyła obraz otoczenia wraz ze współrzędnymi osoby zagubionej, do przypisanego jej wcześniej opiekuna. Dodatkową możliwością programu jest tworzenie drogi powrotnej dla osoby, która się zagubiła. System ustala drogę powrotu do miejsca, które przy początkowej rejestracji, wybrała osoba sprawująca funkcję opiekuna. Program również automatycznie wyszukuje kursy autobusów z najbliższych przystanków, które pozwolą osobie zagubionej dotrzeć do celu.

Introduction: “Iamlost” is an innovative computer system that is designed for people suffering from different kinds of diseases (Alzheimer’s, Asperger’s syndrome or autism ) that directly or indirectly cause the loss of their orientation outdoors. The system is also helpful for parents whose children got lost and can’t safely come back home. This device would allow such children come back to their home stay.

The „Iamlost” system was created in order to assist people with above mentioned impairments find their way back home. Each person using this application has got his guardian who, if necessary, gets information on his phone that the user of application is lost.

An additional option of this program is to create a way back to the person who was lost. The system determines the way back to the place that was chosen by the guardian during the initial registration. Iamlost program also automatically searches for bus service from the nearest bus stops from which a lost person can go back home.

 

Promotorami systemu „Iamlost” są Krzysztof Smyczek i Marcin Lasak, a uczniami, którzy zaangażowali się w jego realizację są:  Sandra Sitek i Adrian Kuca.

 

Nagrody:

1) ZŁOTY MEDAL   –  44  MiędzynarodowY  Konkurs  Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2016” w Szwajcarii,

2) „ Arca Award” –  nagrodA specjalnA Od Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców,

3) 27. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Innowacyjności i Technologii „ITEX 2016”, Kuala Lumpur , Malezja 2016,

4) LAUREAT 2 MIEJSCA w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI 2016

5)  ZŁOTY MEDAL – Międzynarodowa Wystawa Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków „INVENT ARENA 2016”, Trinec, Czechy 2016,

6) SREBRNY MEDAL – International Invention Innovation Competition in Canada, iCan 2016, Toronto, Kanada 2016,

7) “CERTIFICATE OF AWARD” – nagroda specjalna od Unii Wynalazców Marokańskich 2016,

8) ZŁOTY MEDAL – International Warsaw Invention Show, IWIS 2016, Warszawa 2016,