Innowacje Nasza działalność Nasze sukcesy Wydarzenia

II FESTIWAL NAUKOWY E(X)PLORY ZA NAMI

Szkolny Festiwal Naukowy E(x)plory, to po raz drugi organizowane w szkole święto innowacji, w którym brała udział młodzież i nauczyciele Sobieskiego, ale także innych szkół z Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Żor oraz wielu okolicznych miejscowości.

5 grudnia nasza szkoła zmieniła się w centrum nowatorskich działań obejmujących: prelekcje naukowe, konkurs główny E(x)plory, warsztaty naukowe, a zwieńczeniem wszystkich tych działań była uroczysta Gala Festiwalu Naukowego.

Nad całością czuwali  p. Lidia Gajdzik, p. Jerzy Maduzia, p. Barbara Halska, p. Paulina Borkowska oraz p. Hanna Rychel, którzy zaplanowali i realizowali wszystkie wydarzenia podczas tego wyjątkowego święta innowacji oraz zadbali o pozyskanie sponsorów. Nie sposób nie wymienić naszych nauczycieli, którzy dzielnie wspomagali nas w tym wydarzeniu organizując warsztaty naukowe i prelekcje: p. Agnieszka Wereszczak, p. Bożena Surma, p. Justyna Dubiel, p. Agata Zabadaj, p. Agata Fecek, p. Joanna Seweryn, p. Julia Sosna-Iglikowska,  p. Sabina Duranek, p. Adrianna Karwowska-Poleszak, p. Sandra Płonka-Duda. Nad całością czuwała pani dyrektor Jolanta Kłopeć.

Podziękowania także dla Centrum Kształcenia Zawodowego, który nas wspomagał w przygotowaniu hali sportowej i prowadzeniu warsztatów.

Słowa uznania dla naszych wspaniałych uczniów, którzy prowadzili warsztaty, oprowadzali gości po szkole a także tych, którzy brali udział w organizacji Gali Finałowej: Piotra Muchowskiego,  Marty Żymełki, Samuela Mosonia, Kamili Wiśniewskiej, Janka Pawlika,  Konrada Ratkowskiego i naszego absolwenta Łukasza Marszałkowskiego.

Już o godzinie 8.30 pojawili się w szkole szanowni jurorzy, którzy oceniali 18 prac innowacyjnych. Byli to przedstawiciele świata nauki i biznesu:

Przewodniczący Jury: Pan Tomasz Dwornicki – Prezes firmy Hostersi  Sp.z o.o,

Pan prof. nadzw. dr hab. Franciszek Nieć z Instytutu Architektury oraz Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Raciborza,

Pan dr inż. Tomasz Czyszpak, dyrektor Instytutu Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Raciborza,

Pani dr Monika Porwoł, zastępca dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Raciborza,

Pan dr inż. Rafał Setlak z Politechniki Śląskiej,

Pani Teresa  Jonas – Prezes Firmy „Drogerie Polskie”

Pan Piotr Piekarski, Główny akcjonariusz i Prezes Zarządu biura rachunkowego ACARTUS S.A. – spółki notowanej na NewConnect

Od 9.20 w auli szkolnej rozpoczęły się prelekcje naukowe, a w całej szkole warsztaty w pracowniach i laboratoriach. Prelegentami byli:

Pani Barbara Halska z firmy Hostersi , która wygłosiła prelekcję pt. „ Cloud Computing”,

Pani Henryka Choroba z firmy Mentor Graphics, która przeprowadziła wykład pt. „ Ścieżka kariery – ściąga dla początkujących”.

Pani Agnieszka Krok zielarz, fitoterapeuta, pasjonatka roślin, ich zastosowania leczniczego, kosmetycznego i jadalnego, która wygłosiła wykład pt. „ Bioróżnorodność – z miłości do ziół”,

Pan dr inż. Tomasz Czyszpak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Raciborza, który opowiedział o Instytucie Techniki.

Pani Edyta Ochodek-Kapica, która wygłosiła prelekcję pt. „ Pasja czyli to, co karmi naszą duszę. Krótkie spotkanie z grafiką”.

W międzyczasie w hali sportowej naszej szkoły uczniowie przedstawiali jurorom i  wielu gościom swoje prace innowacyjne:

1)   MATEMIX!

Autorzy projektu: Ilona Gojowy, Martyna Sołtysek,

Opiekun naukowy: Adrianna Karwowska-Poleszak

2)  STACJA POGODOWA,

Autor projektu: Jakub Warloch,

Opiekun naukowy: Łukasz Garbacz,

3)   AUTO RC

Autor projektu: Maciej Warloch,

Opiekun naukowy: Łukasz Garbacz,

4)  ANALIZATOR KOMPUTEROWY WSPOMAGAJĄCY PRZYWRACANIE RÓWNOWAGI BIOCHEMICZNEJ W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA,

Autorzy projektu: Jan Pawlik, Jowita Olszewska,

Opiekunowie naukowi: Jerzy Maduzia, Barbara Halska, Lidia Gajdzik, Ewa Maduzia,

5)     IMAGINE” WIRTUALNE DOŚWIADCZENIE,

Autor projektu: Natalia Ulbrich,  Dawid Jokiel,

Opiekun naukowy: Lidia Gajdzik,

6)   „PER ASPERA AD ASTRA” – MATURALNA DROGA DO GWIAZD,

Autorzy projektu: Aleksandra Kogut, Małgosia Maślanka, Kamil Kotorc,

Opiekunowie naukowi: Marta Chałupka, Tatiana Żmij,

7)   WPŁYW LARWY GALLERIA MELLONELLA NA MOŻLIWOŚĆ UTYLIZACJI POLIETYLENU ZE ŚRODKOWISKA NATURALNEGO,

Autorzy projektu: Jonasz Handzel , Adrian Grzonka, Paulina Frątczak,

Opiekunowie naukowi: Jerzy Maduzia, Lidia Gajdzik,

8)  THE PATH OF WAR

Autorzy projektu: Magda Gniado, Roxana Gajdzik, Jakub Bartnik, Dawid Klika.

Opiekun naukowy: Anna Kamyczek-Owsiak,

9)   „SAFED – SAFE FLIGHT” SYSTEM

Autorzy projektu: Grzegorz Mirosław, Maciej Forysiuk,

Opiekun naukowy: Agata Zabadaj,

10)   „ STIRLINGEAR”

Autorzy projektu: Krzysztof Żabski, Marcin Puzoń,

Opiekun naukowy: Jacek Kluba,

11)  „BADANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW BIOCHEMICZNYCH WODY I OKREŚLENIE ICH WPŁYWU NA ORGANIZMY BEZKRĘGOWE ZBIORNIKÓW OTWRTYCH NA TERENIE JASTRZĘBIA ZDRÓJ I OKOLIC”,

Autorzy projektu: Nadia Gajdzik, Kacper Rejszel,

Opiekun naukowy: Agnieszka Wereszczak, Jerzy Maduzia,

12)  MURAL DLA JASTRZĘBIAKÓW OD SOBIESZCZAKÓW

Autorzy projektu: Marta Warzyczek, Emilia Till, Jakub Przewoźnik, Marta Sacewicz,

Opiekun naukowy: Janina Wiśniewska,

13)  „IAPD (INTELLIGENT AIR POLLUTION DETECTOR)

Autorzy projektu: Mateusz Kozłowski, Szymon Liberda,

Opiekun naukowy: Barbara Halska, Hubert Majchrzak,

14)  INNOWACYJNA PLATFORMA DLA ZAWODU TECHNIK ANALITYK ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW VR PRZEZNACZONA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH (W TYM UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

Autorzy projektu: Igor Szczęsny, Kacper Siąkała,

Opiekun naukowy: Barbara Halska, Jerzy Maduzia, Kinga Małodzińska, Dorota Ostrowska, Agnieszka Wereszczak, Bożena Surma.

15) EDUKACYJNA CHEMICZNO-BIOLOGICZNA GRA PLANSZOWA Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

Autorzy projektu: Martyna Rodak, Julia Rzeszowska, Katarzyna Szumiał,

Opiekunowie naukowi: Kinga Małodzińska, Jerzy Maduzia,

16)  VRBioLabo

Autorzy projektu: Jakub Surma, Dominik Wójtowicz,

Opiekunowie naukowi: Bożena Surma, Agnieszka Wereszczak,

17) WerDarPaint

Autorzy projektu: Jakub Sobacki,

Opiekunowie naukowi: Artur Hausman, Dariusz Radajewski,

18) TTS  – TRAVEL TOGETHER SYSTEM

Autor projektu: Mateusz Zawadka,

Opiekun naukowy: Artur Hausman.

 

O godzinie 13.00  rozpoczęła się uroczysta Gala podsumowująca Szkolny Festiwal Naukowy E(x)plory, na której było wielu znakomitych gości, uczniów i opiekunów naukowych prac innowacyjnych, przedstawiciele  rodziców i sponsorzy.

Jury Szkolnego Festiwalu Naukowego Explory ogłosiło zwycięzców. Oto przyznane nagrody:

Pani Anna Hetman Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój wręczyła Nagrodę Specjalną Miasta Jastrzębie-Zdrój w kategorii „ Największe zaskoczenie” dla innowacji: WPŁYW LARWY GALLERIA MELLONELLA NA MOŻLIWOŚĆ UTYLIZACJI POLIETYLENU ZE ŚRODKOWISKA NATURALNEGO,

Pani Teresa  Jonas – Prezes Firmy „Drogerie Polskie” wręczyła Nagrodę Specjalną w kategorii ”Najbardziej Obiecująca Innowacja” dla innowacji: WPŁYW LARWY GALLERIA MELLONELLA NA MOŻLIWOŚĆ UTYLIZACJI POLIETYLENU ZE ŚRODKOWISKA NATURALNEGO,

Pan Marian Jarosz – ze Stowarzyszenia EBI ASSOCIATION  wręczył Nagrodę Specjalną w kategorii” Najlepszy potencjał biznesowy” dla innowacji: THE PATH OF WAR,

Przewodniczący Rady Rodziców przy ZS 6 pan Sławomir Pluskot  wręczył Nagrodę Specjalną firmy SoftKraft z Bielska-Białej w kategorii „Najlepsze Rozwiązanie Technologiczne” dla 2 innowacji: „IMAGINE- WIRTUALNE DOŚWIADCZENIE” oraz „STIRLINGEAR”,

Pani Aleksandra Mazur, z firmy Herosi Kodowania wręczyła Nagrodę Specjalną w kategorii ”Najlepszy potencjał naukowy” dla innowacji: „BADANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW BIOCHEMICZNYCH WODY I OKREŚLENIE ICH WPŁYWU NA ORGANIZMY BEZKRĘGOWE ZBIORNIKÓW OTWRTYCH NA TERENIE JASTRZĘBIA ZDRÓJ I OKOLIC”,

Pani Marta Kozłowska właścicielka firmy BLUEFORM  wręczyła Nagrodę Specjalną w kategorii ”Nagroda Publiczności” dla innowacji: ANALIZATOR KOMPUTEROWY WSPOMAGAJĄCY PRZYWRACANIE RÓWNOWAGI BIOCHEMICZNEJ W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA,

Pan Marian Jarosz wręczył także najmłodszym wynalazcom nagrodę specjalną Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju.

I przyszedł czas na 1,2 i 3 miejsce. Warto dodać, że wszyscy dostali automatyczną akredytację do kolejnego etapu Festiwalu Naukowego E(x)plory, który wiosną 2020 roku odbędzie się we Wrocławiu.

 

III miejsce zdobyła:

EDUKACYJNA CHEMICZNO-BIOLOGICZNA GRA PLANSZOWA Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI,

 

II miejsce zdobyła praca:

WPŁYW LARWY GALLERIA MELLONELLA NA MOŻLIWOŚĆ UTYLIZACJI POLIETYLENU ZE ŚRODKOWISKA NATURALNEGO,

I miejsce zdobyła praca:

„BADANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW BIOCHEMICZNYCH WODY I OKREŚLENIE ICH WPŁYWU NA ORGANIZMY BEZKRĘGOWE ZBIORNIKÓW OTWRTYCH NA TERENIE JASTRZĘBIA ZDRÓJ I OKOLIC”.

 

Serdeczne podziękowania dla Sponsorów Szkolnego Festiwalu Naukowego:

Firmie  Hostersi z Rybnika

Firmie Blueform z Jastrzębia-Zdroju

Agencji Reklamowej Druczek z Jastrzębia-Zdroju

Stowarzyszeniu Ebi Association z Jastrzębia-Zdroju

Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Nr 6

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zakładom Mięsnym „HAGA”

Firmie Herosi Kodowania

Firmie Handlowo-Produkcyjnej „Ela”

Stowarzyszeniu Kreatywnych Nauczycieli

Firmie Soft Karft z Bielska-Białej

Firmie IT Focus z Jastrzębia-Zdroju

Zespołowi Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

 

Serdeczne podziękowania należą się także wszystkim wyżej wymienionym uczniom i promotorom prac oraz organizatorom Festiwalu. Do zobaczenia za rok …. Może w nowej formule? ?