Wiadomości

Inf. na maturę ustną z j.polskiego

1.Należy zabrać 2 egzemplarze ramowego planu wypowiedzi i 1 bibliografii.
2.Prezentacje multimedialne sprawdza się w sali swego egzaminu, najlepiej w jego przeddzień (rano, podczas przerwy południowej lub po zakończeniu matury).
3.Warto przypomnieć sobie, do jakich gatunków literackich, epok w dziejach sztuki i prądów artystycznych należą wybrane utwory.