Wiadomości

Informacja dla klasy IA

W poniedziałek, tj. 14 stycznia przedsiębiorczość odbywa się zgodnie z planem.

Wychowawca