Mam zawód - mam pracę w regionie

Informacja dla uczestników projektu “Mam zawód…”

Osoby, które wypełniły druk umowy uczestnictwa w projekcie w jednym egzemplarzu proszone są o wypełnienie drugiej kopii i dostarczenie do Hanny Rychel lub sekretariatu (szkoły ewentualnie uczniowskiego). Ważne, aby kopia była zgodna z oryginałem (tzn. te same daty i podpisy -szczególnie rodziców w przypadku osób niepełnoletnich).

[Nie znaleziono pliku]