Wiadomości

INFORMACJA O MATURALNYM EGZAMINIE POPRAWKOWYM SIERPIEŃ 2014R.

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY ODBĘDZIE SIĘ

26 SIERPNIA 2014R (WTOREK)

WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

-EGZAMIN PISEMNY (J. POLSKI, MATEMATYKA) OD GODZINY 9.00 AULA (30 zdających)
Komisja nadzorująca: przewodniczący: Jacek Kluba, członkowie: Jacek Borkowski, Anna Labza

-EGZAMIN PISEMNY (MATEMATYKA) OD GODZINY 9.00, Sala 308 (1 zdający)
Komisja nadzorująca: przewodniczący: Agata Szweda, członkowie: Paweł Czarnuch, Beata Knopek

-EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO OD GODZINY 10.00 –SALA 312                      (1 OS. ZDAJĄCA)
Komisja Przedmiotowa: przewodnicząca: Sabina Duranek, członek: Dorota Gatnarczyk

-EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD GODZINY 10.00 –SALA 310               (2 OS. ZDAJĄCE)-
Komisja Przedmiotowa: przewodnicząca: Krystyna Galant, członek: Kinga Głowacka