Samorząd Uczniowski

Informacja o przebiegu spotkania Dyrekcji szkoły z SU

Dnia 27 września 2013r. odbyło się zebranie Dyrekcji szkoły z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i ich opiekunami, na którym:

1. Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2013/2014.

2. Przedstawiono informację na temat ewaluacji wewnętrznej w szkole (co to jest ewaluacja, po co się ją realizuje).

3. Zapoznano uczniów z Koncepcją Pracy Szkoły na lata 2014-2017 (uczniowie wprowadzą do koncepcji swoje pomysły).

4. Poinformowano uczniów, że w I semestrze roku szkolnego zostanie przeprowadzona ankieta (przygotowana przez dyrekcję, pedagoga i uczniów) związana z działalnością naszej szkoły.

5. Podano informację, że od stycznia 2014r. zostanie otwarta nowa kawiarenka dla uczniów i pracowników szkoły. Nowi właściciele przygotują menu ze szczególnym uwzględnieniem zdrowej żywności.

Ponadto, uczniowie zgłosili chęć spotkania z prezydentem miasta P. Marianem Janeckim w sprawie remontu basenu oraz zaproponowali stworzenie szkolnego radia.