Wydarzenia

Interdyscyplinarna lekcja otwarta z języka polskiego, geografii i informacji naukowej

Klasa III C wzięła udział w interdyscyplinarnej lekcji łączącej elementy języka polskiego, geografii oraz informacji naukowej. Tematem przewodnim zajęć był obraz Warszawy znany z „Lalki” B. Prusa i z czasów nam współczesnych. By uczniowie mogli korzystać z terminali komputerowych oraz łatwiej pracować w grupach, wykorzystano możliwości, które daje szkolna biblioteka. Za część związaną z językiem polskim odpowiedzialna była p. Julia Sosna-Iglikowska, za część geograficzną p. Mirosława Sadlok, zaś za część zajęć wykorzystujących informacją naukową – p. Sabina Duranek. Każda z części lekcji miała za zadanie utrwalić i pokazać, jak Prus wykorzystał w swoim utworze technikę powieści realistycznej. Każdy z nauczycieli prowadzących przygotował szereg zadań: tworzenie streszczenia artykułu popularnonaukowego, korzystanie z multimedialnej mapy XIX- wiecznej Warszawy, prezentację miejsc opisanych przez Prusa w „Lalce” i nanoszenie ich na mapę konturową, czy też obliczanie długości spaceru Wokulskiego po zakątkach Warszawy. Zadania przeplatały się z mini wykładami na temat procesów urbanizacyjnych, czy roli fotografii w XIX w. Nie było czasu na nudę! Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem w wykonywanie poszczególnych zadań i mogli przekonać się, jak można łączyć ze sobą wiedzę oraz umiejętności, których wymagają różne dziedziny nauki. Lekcja otwarta odbyła się z udziałem gości: p. Jolatny Kłopeć, p. Lidii Różackiej, p. Adeli Jelonek, ks. K. Bednarka, p. Agnieszki Klepek-Drozd, a także zaproszonych rodziców. Za obecność wspierającą nasze poczynania serdecznie dziękujemy.