Wiadomości

IV Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w IV Olimpiadzie Wiedzy
o Górnym Śląsku. Etap szkolny odbędzie się 14.X.
Tegorocznej olimpiadzie przyświeca hasło: Krajobrazy kulturowe Górnego Śląska.
W zmaganiach mogą wziąć udział uczniowie klas drugich i trzecich liceum oraz trzecich i czwartych technikum.
W zeszłym roku szkolnym laureatką konkursu została Natalia Jagielska.
Mamy nadzieję, że i w tym, znajdą się godni następcy uczennicy naszej szkoły.
Szczegółowych informacji udziela Paweł Czarnuch.