Wydarzenia

IWIS za larwę i reakcje miedzi

Co roku w Polsce organizowany jest International Warsaw Invention Show (IWIS) – międzynarodowa wystawa wynalazków i prac innowacyjnych. Jest to wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 25 państw z całego świata.
Oprócz wcześniej opisanych, nagrodzonych uczniów Sobieskiego podczas IWIS 2022, naszą szkołę reprezentowali również uczniowie klasy trzeciej i czwartej kierunku technik analityk: Patryk Olejniczak, Emilia Basiura, Ania Leśny oraz Paulina Frątczak i Adrian Grzonka, reprezentujący 4 klasę liceum. Opiekunami naukowymi projektów są byli nauczyciele naszej szkoły – Jerzy Maduzia i Barbara Halska oraz pani Lidia Gajdzik i absolwent Sobieskiego – Maciej Sowa. Projekt brał udział w wystawie pod szyldem Stowarzyszenia Kreatywnych Nauczycieli z Jastrzębia-Zdroju.

Celem jednego z pojektów było dokładne zbadanie zachowania się miedzi wobec kwasu azotowego (V). Podczas poszukiwania informacji na ten temat w różnych źródłach okazało się, że proces ten opisywany jest w sposób prosty, przedstawiany tylko w dwóch podstawowych reakcjach: z rozcieńczonym i stężonym kwasem. Informacje te nie były wystarczające, dlatego my, jako uczestnicy projektu, postanowiliśmy przeprowadzić bardziej skrupulatne badania. Polegały one na dokładnym wykazaniu, kiedy zauważalne są pierwsze objawy reakcji w różnych stężeniach kwasu oraz jak mieszanie i zmiana temperatury wpływają na szybkość ich przebiegu.

Dnia 21 października ogłoszone zostały wyniki konkursu, z wielką radością dzielimy się naszym sukcesem: praca badawcza pt. “Badanie kinetyki reakcji miedzi z kwasem azotowym(V) w różnych warunkach stężeniowych i temperaturowych” zdobyła ZŁOTY MEDAL, natomiast drugiej pracy badawczej: “Wpływ różnych warunków hodowli larw Galleria Mellonella na możliwość utylizacji polietylenu ze środowiska naturalnego” przyznano MEDAL SREBRNY.

Na tym nie skończyła się nasza praca. Badania nadal są kontynuowane pod okiem absolwenta naszej szkoły, pana doktora Macieja Sowy, dzięki któremu mamy możliwość współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach na wydziale Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii. Korzystamy tam z laboratoriów naukowych oraz aparatury specjalistycznej. W planach są również badania z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego oraz metody dyfrakcji rentgenowskiej. Perspektywicznie nasze obecnie wykonywane badania mogą pomóc w opracowaniu metodologii odzyskiwania metali półszlachetnych i szlachetnych z odpadów powstałych po różnorodnych reakcjach elektrolitycznych.

Anna Leśny, Patryk Olejniczak, Emilia Basiura