Rekrutacja - informacje

Języki obce

Proponujemy Wam następujące języki obce:

  • język angielskiwariant III.1.P – poziom podstawowy, jako kontynuacja nauczania języka angielskiego po szkole podstawowej – nauczany we wszystkich klasach technikum i we wszystkich klasach liceum z wyłączeniem wyboru rozszerzenia: język angielski w liceum
  • język angielski – wariant III.1.R – poziom rozszerzony – nauczany w liceum, gdy uczeń wybierze rozszerzenie: język angielski
  • język francuski – wariant III.2.0 – poziom podstawowy – uczeń rozpoczyna naukę języka francuskiego w naszej szkole
  • język francuski – wariant III.2. – poziom podstawowy – uczeń kontynuuje naukę tego języka po szkole podstawowej
  • język niemiecki – wariant III.2.0 – poziom podstawowy – uczeń rozpoczyna naukę języka niemieckiego w naszej szkole
  • język niemiecki – wariant III.2. – poziom podstawowy – uczeń kontynuuje naukę tego języka po szkole podstawowej

UWAGA!!! NOWOŚĆ!!! W ramach dodatkowych godzin będzie można uczyć się języka czeskiego – poziom podstawowy – uczeń rozpoczyna naukę języka czeskiego w naszej szkole

*Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwości zmian wariantów w zależności od ilości zadeklarowanych uczniów do danego wariantu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o wariantach nauczania języków nowożytnych zgodnie z podstawą programową przeczytaj:

Języki nowożytne - podstawa programowa (353 pobrania )