ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

Kolory Flagi – konkurs dla wszystkich pasjonatów grafiki, fotografii i rysunku

Nauczyciele języków obcych zapraszają społeczność Sobieskiego do udziału w konkursie Kolory Flagi.

Szczegóły na plakacie informacyjnym oraz w regulaminie umieszczonym poniżej.

 

REGULAMIN KONKURSU

Kolory Flagi

dla wszystkich pasjonatów grafiki, fotografii i rysunku

 

 • 1

Cel konkursu

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów naszej szkoły nauką języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz doskonaleniem umiejętności językowych, twórczych, artystycznych, graficznych oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

 

 • 2

Organizatorzy konkursu

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Języków Obcych Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju.

 

 • 3

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum oraz Technikum Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju.
 2. Liczba uczniów tworzących prace artystyczne to maksymalnie 2 osoby
 3. W grupie mogą znajdować się wyłącznie uczniowie

naszej szkoły, z różnych klas. Niedopuszczalny jest udział uczniów w kilku zespołach.

 

 • 4

Zadanie konkursowe

1.Uczniowie tworzą grafikę, fotografię bądź rysunek. Praca ma nawiązywać do kolorów flagi wybranego języka: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Praca ma być opatrzona autorskim hasłem w wybranym języku.  Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i technice.

 1. Grafikę, fotografię należy wysłać na skrzynkę pocztową: sobieski.konkurs2017@gmail.com
 2. Rysunek należy dostarczyć do gabinetu zespołu językowego 122.

 

 • 5

Informacje ogólne

 1. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na wykorzystanie jej do celów promocji
 2. Przebieg obrad Jury odbywa się w formie niejawnej; Organizatorzy nie udzielają żadnych informacji na temat szczegółów przebiegu obrad Jury.
 3. Decyzje Jury są nieodwołalne i nie podlegają procedurom odwoławczym.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez Uczestników w związku z udziałem w
 5. Organizator zastrzega sobie, z przyczyn technicznych lub losowych, możliwość dokonywania zmian w regulaminie.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w przypadku okoliczności uniemożliwiających jego przeprowadzenie.

 

 • 6

Terminy konkursowe

 1. Nadesłanie i złożenie prac do dnia 29.03.2020 roku
 2. 03.04.2020 roku ogłoszenie wyników konkursu.
 3. 08.04.2020 roku wręczenie nagród zwycięskim zespołom.

 

 • 7

Nagrody

Zwycięski zespół otrzyma bon podarunkowy w kwocie 300 zł oraz ich praca zostanie zamieszczona na stronie naszej szkoły. Nagroda wyróżnienia dla 2 najlepszych zespołów w kwocie po 50 zł.

 

 • 8

Przebieg konkursu

1.Uczniowie zapoznają się z Regulaminem konkursu.

 1. Prace należy wysłać na adres: sobieski.konkurs2017@gmail.com. Każdy wysyłany plik musi zostać opisany z podaniem następujących informacji: Imię i Nazwisko uczniów. Prace wysyłamy do dnia 29.03.2020 roku.

 

 

 

 

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com