Wiadomości

Konkurs o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

Zapraszamy do udziału w II Miejskim Konkursie o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.
Etap szkolny odbędzie się 26 lutego o godzinie 10.35 w auli szkolnej.
Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z organizatorami konkursu, którymi są:
Honorata Stelmaszczyk-Stawowy, Ewa Kubińska i Adam Ptaszny.