Wiadomości

Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego PWSZ

Instytut Neofilologii PWSZ w Raciborzu zaprasza uczniów szkół średnich na Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego.

Podobnie jak w ubiegłym roku, ze względu na nadal obowiązujące ograniczenia wynikające z pandemii, zdecydowaliśmy się podzielić konkurs na dwa etapy:

1. Etap szkolny, który odbędzie się stacjonarnie w wyznaczonym terminie. (zgłoszenia do 10.03.2022).

2. Etap uczelniany, przeprowadzony na terenie PWSZ w Raciborzu w dniu 8.04.2022, z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy zmniejszonej ilości uczestników (maksymalnie po 3 uczestników z języka angielskiego i niemieckiego z danej szkoły / zespołu szkół). Etap uczelniany będzie się składał z dwóch części:

– pisemnej, przeprowadzonej w godzinach porannych oraz

– ustnej, dla najlepszych 20 kandydatów z danego języka, przeprowadzonej w godzinach południowych

Chętnych uczestników zachęcamy do zgłaszania się do swoich nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego.