Wydarzenia

KONKURS “Moje miejsce na Ziemi”

REGULAMIN KONKURSU

Film/Spot/Plakat promujący Projekt “Moje miejsce na Ziemi” (Fundacji Orlen),
ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

§ 1

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja projektu „Moje miejsce na ziemi”, którego organizatorem jest Fundacja Orlen. Projekt ma na celu promować:

– ochronę środowiska (sprzątanie rzeki Rudy w Rybniku, lasu Kyndry w Jastrzębiu-Zdroju), recykling śmieci,

– uprawianie sportu (jazda na rowerze, spływy kajakowe, piesze wycieczki).

Uczniowie przygotowują film, spot lub plakat promujący akcję.

§ 2

Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju Ewa Marcinkiewicz-Kluczniok, Joanna Seweryn, Agata Zabadaj.

§ 3

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum oraz Technikum Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju.

2. Liczba uczniów tworzących film/spot/plakat to maksymalnie 3 osoby.

3. W grupie mogą znajdować się wyłącznie uczniowie

naszej szkoły. Niedopuszczalny jest udział uczniów w kilku zespołach jednocześnie.

§ 4

Zadanie konkursowe

1.Uczniowie nagrywają film bądź spot promujący akcję „Moje miejsce na Ziemi”. Czas trwania filmu nie powinien przekraczać 2 minut. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i technice. Nagranie należy przygotować w formie pliku w jednym z podanych formatów: mp4, mov, wmv, mpg. Długość nagrania musi zmieścić się w przedziale 1-6 min.

Plakat promujący akcję może być maksymalnie formatu A2 (papier), technika dowolna. Plakat może być również wykonany grafiką komputerową jako plik jpg lub pdf.

2. Przy wykonywaniu pracy udział mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie wchodzący w skład zgłoszonego zespołu (maksymalnie trzy osoby).

3 . Każdy zespół może wysłać link do nagrania lub plakatu na jedną skrzynkę pocztową spośród:

a) ewa.marcinkiewicz@zs6sobieski.edu.pl

b) joanna.seweryn@zs6sobieski.edu.pl

c) agata.zabadaj@zs6sobieski.edu.pl

Plakat w wersji papierowej można złożyć u jednego z nauczycieli Ewa Marcinkiewicz-Kluczniok, Joanna Seweryn, Agata Zabadaj.

Praca powinna być podpisana hasłem „Moje miejsce na Ziemi”, Imiona i nazwiska i klasy twórców.

§ 5

Przesłanie filmu, spotu czy plakatu (wersja multimedialna lub papierowa) jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego zdjęć i nagrań dla celów promocji konkursu.

Przebieg obrad Jury odbywa się w formie niejawnej; Organizatorzy nie udzielają żadnych informacji na temat szczegółów przebiegu obrad Jury.

Decyzje Jury są nieodwołalne i nie podlegają procedurom odwoławczym.

Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez Uczestników w związku
z udziałem w konkursie.

Organizator zastrzega sobie, z przyczyn technicznych lub losowych, możliwość dokonywania zmian w regulaminie.

Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w przypadku okoliczności uniemożliwiających jego przeprowadzenie.

§ 6

Terminy konkursowe

1. Zgłoszenie chętnych uczestników do nauczycieli: Ewa Marcinkiewicz-Kluczniok, Joanna Seweryn, Agata Zabadaj do dnia 22.09.2022 r.

2. Nadesłanie filmów do dnia 03.10.2022 r.

3. 10.10.2022 r. ogłoszenie wyników konkursu.

4. 12.10.2022 roku wręczenie nagród zwycięskim zespołom.

§ 7

Nagrody

Zwycięski zespół otrzyma bon podarunkowy w kwocie 300 zł oraz ich film zostanie zamieszczony na stronie naszej szkoły.