Kącik sportowy

Koordynacja ruchowa część 1

Nauczanie nowych i doskonalenie poznanych już umiejętności ruchowych nie może odbywać się rozwijania zdolności koordynacyjnych. Stanowią one podbudowę do osiągnięcia maksymalnych umiejętności i mistrzostwa sportowego. Wpływają znacząco na ekonomikę ruchu oraz właściwe wykorzystanie zasobów energetycznych. Są elementem, bez którego nie wyobrażamy sobie prowadzenie procesu treningowego, w każdej dyscyplinie sportu.
Czym jest więc koordynacja ruchowa ?
Jest to zdolność do wykonywania złożonych aktów ruchowych, przestawiania się z wykonywania jednych ruchów na drugie, oraz szybkiego wykonywania nowych nieoczekiwanych ruchów. Stanowi podstawę działalności ruchowej człowieka, oraz nauczania i doskonalenia umiejętności technicznych. Jest gwarantem osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego. Ma decydujący wpływ na stopień opanowania techniki indywidualnej oraz poziom adaptacji do zmiennych warunków działania. Zawodnicy o niskim poziomie umiejętności koordynacyjnych gorzej się uczą i doskonalą technikę indywidualną, posiadają duże trudności z adaptacją do zmiennych warunków w jakich przychodzi im działać. Im wyższy stopień koordynacji, tym szybsze uczenie się nowych elementów i lepszy poziom adaptacji do zmieniających się warunków. Czynności zawodnika ukierunkowane są na rozwinięcie zadań wynikających z rozwoju zmieniających się sytuacji podczas gry. Zawodnik musi je rozwiązać w zależności od czynności partnera, przeciwnika, lotu piłki, stanu nawierzchni, czy istniejących warunków fizycznych. Musi wybrać w jak najkrótszym czasie najbardziej optymalne, precyzyjne i efektywne rozwiązanie, mając ograniczone możliwości czasowe i przestrzenne. Należy pamiętać, że kształtując koordynację powinniśmy stosować ćwiczenia zarówno z piłką, jak i bez niej. Ćwiczenia z piłką nierozerwalnie związane są z nauczaniem i doskonaleniem techniki.

Kształtowanie koordynacji ruchowej powinno odbywać się z zastosowaniem podstawowych reguł. Najlepszą metodą kształtowania koordynacji jest metoda powtórzeniowa. Często, szczególnie we wstępnym etapie nauczania stosuje się również gry i zabawy ruchowe. Najlepsze efekty przynosi kształtowanie koordynacji już podczas rozgrzewki oraz na początku części głównej. Ćwiczącym należy dostarczać wciąż nowe, bardziej różnorodne ćwiczenia. Powinno się je wykonywać w zmiennych warunkach i otaczającej przestrzeni. Początkowo zwracamy uwagę tylko na dokładność ruchu bez uwzględniania czasu jego trwania. Po opanowaniu danej czynności ruchowej zwiększamy szybkość jej wykonania, utrzymując osiągniętą dokładność. Należy pamiętać, że dobór ćwiczeń, ich ilość, czas trwania i wielokrotność powtarzania zależą od wieku i możliwości uczniów czy zawodników. W trakcie kształtowania koordynacji można zastosować dużą różnorodność ćwiczeń, uwzględniając wykorzystanie przyborów i przyrządów.

Dodaj komentarz