Wiadomości

Lekcja psychologii

Zapraszam na zajęcia z podstaw psychologii

Temat zajęć:

Procesy emocjonalne i motywacyjne.

Zamierzam dokończyć zajęcia z motywacji oraz zrobić temat poświęcony uczuciom i emocjom jako zjawiskom psychicznych i ich roli w życiu człowieka.

Miejsce: sala nr 7

Czas: 15.55 w poniedziałek 05.11.2012 r.

Adresaci: wszyscy zainteresowani uczniowie (również spoza Zespołu Szkół nr 6)

Arkadiusz Żmij