Sport w szkole Wydarzenia

Lekcja wychowania fizycznego

5 lutego br. w Naszej szkole na sali gimnastycznej w klasie 2 tc odbyła się ciekawa lekcja wychowania fizycznego. Tematem zajęć był “Strumieniowy tor przeszkód”. Celem głównym zajęć było kształtowanie zdolności motorycznych: wytrzymałości, skoczności, siły oraz zdolności koordynacyjnych m.in. rytmizacji, dostosowania. Uczniowie pokonywali tor jeden za drugim, w odpowiednich odstępach. Każda osoba biegła wg własnego tempa. W lekcji zastosowano element indywidualizacji, gdzie podopieczni pokonywali przeszkody wg własnej inwencji twórczej oraz poziomu prezentowanej sprawności fizycznej. Zajęcia prowadziła pani Renata Pytel oraz pan Jarosław Grycman.